Poradenství, konzultační a vzdělávací činnost

Bezplatné poradenství EKIS

Poskytujeme bezplatné nezávislé poradenství pro veřejnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, které slouží k podpoře zavádění energetických úspor a obnovitelných zdrojů energie. Podpora je určena občanům, veřejné správě, podnikům a podnikatelům.

Více ...

Nová Zelená Úsporám

Poradíme vám se stavebně-technickým řešením domu, systémy vytápění, větrání, přípravy teplé vody, s využitím obnovitelných zdrojů energie apod. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření podloženou výpočtem a připravíme žádost o dotaci.

Více ...

Dotace - odborná pomoc při přípravě a zajišťování

KOTLÍKOVÉ DOTACE - OPŽP 2014 – 2020

Uvažujete o výměně kotle? V rámci dotace je možné získat státní příspěvek na výměnu stávajícího kotle na tuhá paliva za nový ekologický zdroj. Žádost o dotaci se podává prostřednictvím jednotlivých krajských úřadů, které vypisují pravidelné výzvy.

Více ...

Operační program Životní prostředí

V říjnu 2015 byla Státním fondem životního prostředí vyhlášena
první výzva
k předkládání projektů
v prioritní ose 5 – Energetické úspory, podoblast 5.2 a výzva v očekávané podoblasti 5.1 bude následovat.

Více ...

Energetický management - Naučte se správně hospodařit s energií!

ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Pomáháme zavádět systém sledování a vyhodnocování energetických dat. Služba je poskytována na základě individuálních potřeb a požadavků města a jejím cílem je jak úspora energie a tím i finančních prostředků, tak i zpřehlednění informačního systému města.

Více ...

EPC - ENERGETICKÉ SLUŽBY SE ZÁRUKOU

Zajišťujeme kompletní poradenskou činnost při přípravě projektů EPC - pomáháme zadavatelům s výběrem vhodných objektů, připravujeme a organizujeme výběrová řízení na poskytovatele energetických služeb (ESCO), pomáháme s výběrem nejvhodnější nabídky.

Více ...

Odborné studie, expertní posudky, výpočty

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

V roce 2013 vzešly v platnost novela zákona o hospodaření energií a nová vyhláška o energetické náročnosti budov. Tyto dokumenty významně upravují tzv. „energetické štítkování budov“, čímž se rozumí zpracování průkazu energetické náročnosti budov.

Více ...

ENERGETICKÝ AUDIT

Energetický audit vede k posouzení skutečného stavu stavebních prvků a konstrukcí, energetického hospodářství a chování uživatelů. Dle této analýzy jsou v energetickém auditu navržena energeticky úsporná opatření týkající se stavebního řešení objektu.

Více ...

Projekty, Vzdělávací programy

Adaptace sídel na změnu klimatu

Hlavním cílem projektu je přispět ke zmírnění možných negativních dopadů změny klimatu na sídla (města i menší obce) v České republice.

Více ...

Vzdělávací program energie a energetické úspory

Vzdělávací program cílí ke zvýšení povědomí o energetických úsporách, energetického managementu, snížení negativního vlivu na životní prostředí, zvýšení informačních znalostí, adaptability a flexibility s ohledem na energetickou soběstačnost.

Více ...


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English