zpět

Konference k Adaptaci sídel na změnu klimatu

Avízo Konference k Adaptaci sídel na změnu klimatu
 

Termín a místo konání
Sdružení 6 neziskových společností pod vedením Civitas per Populi, o.p.s., pořádá dne 3. prosince 2015 v aule Nadace ABF na Václavském náměstí konferenci v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“.
Prezentující
Na konferenci vystoupí mimo jiné zástupci Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, pojišťoven a měst, v nichž proběhly pilotní případové studie naznačující možnosti, jak aktivně a účinně k adaptaci ve městech přistoupit.
Účastníci
Vítáni jsou všichni, kdo se problematikou adaptace na klimatickou změnu zabývají, zejména pak zástupci samospráv, krajů a měst – zástupci vedení města, odborů rozvoje, technických služeb a všech, kteří v rámci své agendy řeší důsledky klimatické změny v praxi. Další účastníci konference budou ze stran firem a institucí, které městům v této úloze pomáhají a také zástupci akademické sféry. Vítáni budou také zástupci státu, zejména ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva vnitra, ministerstva financí a ministerstva životního prostředí.
Předpokládaný počet účastníků: 50 – 100 osob.
Program
Na programu je představení výsledků práce ve městech, zveřejnění případových studií, dále seznámení obecenstva s možnými adaptačními strategiemi a konkrétními opatřeními. Na hlavním bodu programu je představení pilotní verze webového portálu, který má sloužit českým městům ke snadnější orientaci v oblasti adaptací na změnu klimatu, především však má iniciovat zapojení měst do adaptačních aktivit a umožnit podpořit sdílení zkušeností mezi městy.
Na závěr konference si nenechte ujít jedinečnou chemicko-fyzikální show Michaela Londesborougha, který Vám řekne a předvede vše, co jste ještě o CO2 nevěděli a netušili.
Datum      3. 12. 2015
Místo        aula Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha
Účast na konferenci je bezplatná.

 


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English