zpět

Konference k Adaptaci sídel na změnu klimatu

Avízo Konference k Adaptaci sídel na změnu klimatu
 

Termín a místo konání
Sdružení 6 neziskových společností pod vedením Civitas per Populi, o.p.s., pořádá dne 3. prosince 2015 v aule Nadace ABF na Václavském náměstí konferenci v rámci projektu „Adaptace sídel na změnu klimatu“.
Prezentující
Na konferenci vystoupí mimo jiné zástupci Ministerstva životního prostředí, Českého hydrometeorologického ústavu, pojišťoven a měst, v nichž proběhly pilotní případové studie naznačující možnosti, jak aktivně a účinně k adaptaci ve městech přistoupit.
Účastníci
Vítáni jsou všichni, kdo se problematikou adaptace na klimatickou změnu zabývají, zejména pak zástupci samospráv, krajů a měst – zástupci vedení města, odborů rozvoje, technických služeb a všech, kteří v rámci své agendy řeší důsledky klimatické změny v praxi. Další účastníci konference budou ze stran firem a institucí, které městům v této úloze pomáhají a také zástupci akademické sféry. Vítáni budou také zástupci státu, zejména ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva vnitra, ministerstva financí a ministerstva životního prostředí.
Předpokládaný počet účastníků: 50 – 100 osob.
Program
Na programu je představení výsledků práce ve městech, zveřejnění případových studií, dále seznámení obecenstva s možnými adaptačními strategiemi a konkrétními opatřeními. Na hlavním bodu programu je představení pilotní verze webového portálu, který má sloužit českým městům ke snadnější orientaci v oblasti adaptací na změnu klimatu, především však má iniciovat zapojení měst do adaptačních aktivit a umožnit podpořit sdílení zkušeností mezi městy.
Na závěr konference si nenechte ujít jedinečnou chemicko-fyzikální show Michaela Londesborougha, který Vám řekne a předvede vše, co jste ještě o CO2 nevěděli a netušili.
Datum      3. 12. 2015
Místo        aula Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha
Účast na konferenci je bezplatná.

 


Menu


Informační servis

Vzdělávací program energie a energetické úspory

V současné době probíhá příprava dalšího vzdělávacího kurzu, který proběhne 26.5.2016 a 2.6.2016 v budově Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11. Účastníci programu ZDARMA absolvují 4 témata. Součástí semináře je občerstvení a oběd zdarma.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

26. 4. - 27. 4. Brno Seminář Energeticky efektivní renovace budov

Centrum pasivního domu vypisuje odborné jarní kurzy pro rozvoj Vaší praxe. Získejte nejnovější poznatky a načerpejte inspiraci pro svou další činnost. Garantem kvality jsou nezávislí experti Centra pasivního domu.Přihlaste se, počet míst je omezený.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English