O projektu

V rámci indikátorů na místní úrovni v ČR není prozatím systematicky mapována, měřena a vyhodnocována strategická oblast hospodaření s energiemi, energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Cílem projektu „SP/4i2/133/07 - Indikátory udržitelné energetiky pro rozhodování měst a obcí - výzkum a aplikace sady místních indikátorů se zaměřením na energetiku, ekonomiku a životní prostředí“ je zmapovat stav poznání a existenci datové základny pro rozhodování v oblasti komunální energetiky ve vybraných municipalitách České republiky a navrhnout sadu energetických indikátorů na místní úrovni.

Projekt bude řešen v období říjen 2007 až prosinec 2009 v pěti etapách. V první etapě budou zkoumány teoretické přístupy, domácí a zahraniční zkušenosti s indikátory udržitelnosti na místní úrovni. V druhé fázi bude provedeno dotazníkové šetření v rámci institucí a budov veřejné správy týkající se hospodaření s energiemi a dostupnosti dat. Ve třetí fázi dojde k vytvoření sady energetických indikátorů pro hodnocení oblasti udržitelnosti nakládání s energiemi na místní úrovni. Ve čtvrté fázi bude navržená sada energetických indikátorů pilotně odzkoušena ve vybraných městech. Pátá fáze je průběžnou aktivitou, která je spojena s medializací přínosů projektu především pro konečné uživatele.

Daný projekt předpokládá následující souhrnné výsledky:

  • shrnutí domácích i zahraničních poznatků v oblasti indikátorů udržitelnosti na místní úrovni s důrazem na oblast hospodaření s energiemi;
  • výsledky dotazníkového průzkumu zaměřeného na hospodaření s energiemi v municipalitách;
  • sada indikátorů z oblasti energetického managementu na místní úrovni;
  • naplnění indikátorů daty za roky 2007 či 2008 z minimálně 10-ti pilotních měst ;
  • 5 příkladů dobré praxe z oblasti municipální energetiky ;
  • minimálně 3 tiskové zprávy či články pro odborný tisk;
  • celostátní seminář v závěrečném roce řešení;
  • průběžné diskusní semináře a materiály pro kontrolní dny;
  • zvýšení povědomí o potenciálu energetických úspor a využití obnovitelných zdrojů energie na místní úrovni.

 


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English