zpět

Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách a v terciárním sektoru do roku 2050

Studie mapující potenciál úspor v domech pro bydlení a v budovách terciárního sektoru byly zpracovány ve druhé polovině roku 2007 a veřejnosti představeny na semináři v sídle zastoupení Evropské komise v Praze.

Studie jsou k dispozici ke stažení níže, včetně stručného souhrnu výsledků a prezentace. S ohledem na náročnost tématu a nutnost zpracování výhledu na příštích více než 40 let byly použity zjednodušující předpoklady a lineární model. Nicméně byly vzaty v úvahu všechny podstatné parametry a okrajové podmínky. Zejména demografický vývoj, vývoj zahájených a dokončených bytů, vývoj obytné plochy na jednoho obyvatele, vývoj energetické náročnosti a legislativních požadavků, průměrná doba obnovy bytového fondu apod. Vše bylo zpracováno na základě současného stavu techniky a vědomostí, ekonomika vychází z cen roku 2007, nebylo počítáno s nějakými revolučními změnami v technologiích, naopak byly zváženy všechny stávající překážky, které ve stavebnictví obecně brání vyšší míře energetické efektivnosti. I z tohoto zjednodušeného modelu vychází, že lze dosáhnout významných úspor energie, ale pouze za předpokladu synergie efektivního uplatnění investičních prostředků, správného provedení stavby a chování uživatelů, které při snižování energetické náročnosti sehrává podstatnou roli. Zjednodušeně lze výsledky studie úspor v bytovém sektoru shrnout následovně: Pokud by byl zachován status quo a do úspor energie by nebylo investováno více prostředků než v současnosti, bude míra úspor v roce 2050 oproti současnosti asi jen o 6-7% nižší. Pokud by byly celkové investice zvýšeny na zhruba 20 mld. Kč ročně, pak by bylo možné docílit asi 30% úspory a v případě 45 mld. Kč ročně pak až 60% úspory energie oproti současnosti. S ohledem na strukturu spotřeby v sektoru je zřejmé, že větší podíl na úsporách má úspora spotřeby tepla, ale i elektřinu, obzvláště zaměnitelnou, lze spořit výrazným způsobem. V případě terciárního sektoru, kde spotřeba tepla činí nižší podíl, naopak spotřeba elektřiny větší, je i celkový relativní potenciál úspor nižší.

V každém případě je zřejmé, že pokud nebude přijata zásadní strategie energetické efektivnosti, včetně strategie finanční a komunikační, nic podstatného se nestane a v několika příštích letech naopak může celková spotřeba ještě i narůstat. Je to nakonec na nás všech, zda se přizpůsobíme nabídce na trhu, který zatím rozhodně nesměřuje k vyšší energetické efektivnosti, nebo zda si začneme vybírat i podle energetických kritérií.

Málokdo si při investici do nového domu připouští, že by se pro prvních pár let vzdal například kuchyňské linky za 100 tis. Kč a tyto peníze investoval do lepší izolace podlahy a stěn. Je tragikomické, jak je toto rozhodování krátkozraké, neboť kuchyňskou linku (a ještě lepší a modernější) můžeme dokoupit kdykoli, ale více izolace do podlahy už nedostaneme nikdy a dodatečné zaizolování stěn nám způsobí rozhodně větší potíže, než výběr kuchyňské linky (i když asi jak komu…).

Kde všude se o nás píše.

Studie jsou v pdf formátu k dispozici ke stažení zde:

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách
Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050
Studie potenciálu úspor energie v terciárním sektoru do roku 2050

Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English