zpět

Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách a v terciárním sektoru do roku 2050

Studie mapující potenciál úspor v domech pro bydlení a v budovách terciárního sektoru byly zpracovány ve druhé polovině roku 2007 a veřejnosti představeny na semináři v sídle zastoupení Evropské komise v Praze.

Studie jsou k dispozici ke stažení níže, včetně stručného souhrnu výsledků a prezentace. S ohledem na náročnost tématu a nutnost zpracování výhledu na příštích více než 40 let byly použity zjednodušující předpoklady a lineární model. Nicméně byly vzaty v úvahu všechny podstatné parametry a okrajové podmínky. Zejména demografický vývoj, vývoj zahájených a dokončených bytů, vývoj obytné plochy na jednoho obyvatele, vývoj energetické náročnosti a legislativních požadavků, průměrná doba obnovy bytového fondu apod. Vše bylo zpracováno na základě současného stavu techniky a vědomostí, ekonomika vychází z cen roku 2007, nebylo počítáno s nějakými revolučními změnami v technologiích, naopak byly zváženy všechny stávající překážky, které ve stavebnictví obecně brání vyšší míře energetické efektivnosti. I z tohoto zjednodušeného modelu vychází, že lze dosáhnout významných úspor energie, ale pouze za předpokladu synergie efektivního uplatnění investičních prostředků, správného provedení stavby a chování uživatelů, které při snižování energetické náročnosti sehrává podstatnou roli. Zjednodušeně lze výsledky studie úspor v bytovém sektoru shrnout následovně: Pokud by byl zachován status quo a do úspor energie by nebylo investováno více prostředků než v současnosti, bude míra úspor v roce 2050 oproti současnosti asi jen o 6-7% nižší. Pokud by byly celkové investice zvýšeny na zhruba 20 mld. Kč ročně, pak by bylo možné docílit asi 30% úspory a v případě 45 mld. Kč ročně pak až 60% úspory energie oproti současnosti. S ohledem na strukturu spotřeby v sektoru je zřejmé, že větší podíl na úsporách má úspora spotřeby tepla, ale i elektřinu, obzvláště zaměnitelnou, lze spořit výrazným způsobem. V případě terciárního sektoru, kde spotřeba tepla činí nižší podíl, naopak spotřeba elektřiny větší, je i celkový relativní potenciál úspor nižší.

V každém případě je zřejmé, že pokud nebude přijata zásadní strategie energetické efektivnosti, včetně strategie finanční a komunikační, nic podstatného se nestane a v několika příštích letech naopak může celková spotřeba ještě i narůstat. Je to nakonec na nás všech, zda se přizpůsobíme nabídce na trhu, který zatím rozhodně nesměřuje k vyšší energetické efektivnosti, nebo zda si začneme vybírat i podle energetických kritérií.

Málokdo si při investici do nového domu připouští, že by se pro prvních pár let vzdal například kuchyňské linky za 100 tis. Kč a tyto peníze investoval do lepší izolace podlahy a stěn. Je tragikomické, jak je toto rozhodování krátkozraké, neboť kuchyňskou linku (a ještě lepší a modernější) můžeme dokoupit kdykoli, ale více izolace do podlahy už nedostaneme nikdy a dodatečné zaizolování stěn nám způsobí rozhodně větší potíže, než výběr kuchyňské linky (i když asi jak komu…).

Kde všude se o nás píše.

Studie jsou v pdf formátu k dispozici ke stažení zde:

Potenciál úspor energie v obytných a administrativních budovách
Studie potenciálu úspor energie v obytných budovách do roku 2050
Studie potenciálu úspor energie v terciárním sektoru do roku 2050

Menu


Informační servis

Vzdělávací program energie a energetické úspory

V současné době probíhá příprava dalšího vzdělávacího kurzu, který proběhne 26.5.2016 a 2.6.2016 v budově Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11. Účastníci programu ZDARMA absolvují 4 témata. Součástí semináře je občerstvení a oběd zdarma.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

26. 4. - 27. 4. Brno Seminář Energeticky efektivní renovace budov

Centrum pasivního domu vypisuje odborné jarní kurzy pro rozvoj Vaší praxe. Získejte nejnovější poznatky a načerpejte inspiraci pro svou další činnost. Garantem kvality jsou nezávislí experti Centra pasivního domu.Přihlaste se, počet míst je omezený.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English