Energetický Management

Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá z následujících činností:

·      měření spotřeby energie (monitoring),
·      stanovení potenciálu úspor energie a cílů,
·      realizace opatření,
·      vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
·      porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
·      aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů
      k energetickému 
plánu města.

Od roku 2004 pomáháme zavádět energetický management ve městech a obcích. Tato služba je poskytována na základě individuálních potřeb požadavků města a jejím cílem je jak úspora energie a tím i finančních prostředků, tak zajištění vyšší energetické bezpečnosti a soběstačnosti do budoucna pomocí systematického přístupu při správě majetku, plánování investic a provozních nákladů.

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.

Osvědčený postup při zavádění energetického managementu
(nejen ve městech a obcích)


1.      Monitoring spotřeby

2.      Analýza dat o spotřebě

3.      Energetické plánování (plánování úspor)

4.      Vytipování budov s významnou spotřebou – pro detailnější energetický management


 

Za účelem sledování dat a měření spotřeby energie byl vyvinut softwarový nástroj speciálně pro potřeby měst a obcí. Tento softwarový nástroj je možné bezplatně vyzkoušet na stránkách www.energetickymanagement.cz.

Jedním z procesů, který pomáhá snižovat provozní náklady v oblasti energetického managementu, je důsledné a dlouhodobé energetické plánování. Strategické dokumenty města v oblasti komunální energetiky mohou ovlivňovat buď všechny budovy a zařízení na území města (typicky územní plán, územní energetická koncepce, integrovaný plán rozvoje města) nebo pouze budovy a zařízení ve vlastnictví města (energetické plány města, akční plány k energetickým plánům).

O dlouhodobém systematickém sledování a plánování také pojednává světově platná norma ČSN EN ISO 50001. Ta je založena na principu neustálého zlepšování a snaží se dát organizacím návod, jak postupně dosáhnout maximální úspory energie a s tím souvisejících provozních nákladů.

Na zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 je v posledních letech pravidelně vypisována dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, o kterou mohou žádat kraje a města nad 20 000 obyvatel. Pro letošní rok je příjem žádostí již ukončen, další výzva se očekává začátkem roku 2017.

Společnost PORSENNA o.p.s. pomáhá městům se zavedením EM dle ČSN EN ISO 50001 od roku 2013. Od té doby jsme Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 zavedli již ve čtyřech městech ČR:

·      Chrudim,

·      Jablonec nad Nisou,

·      Opava,

 ·     Tábor.

 


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English