Služby a produkty PORSENNA o.p.s.

Bezplatné poradenství EKIS

 • Nevíte si rady? Zeptejte se nás jako oficiálního poradenského střediska EKIS 
Energetické poradenství - placené služby

Zprostředkované služby

V rámci záruky komplexnosti našich služeb kromě výše uvedených činností zajišťujeme také následující služby:

 • Zaměření objektu
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Termovizní měření
 • Právní poradenství – návrh nebo úprava smluv s architekty, projektanty, dodavateli
 • Zprostředkování úvěru (tato služba může být i bezplatná, záleží na konkrétních podmínkách)
 
Následující služby (konzultace) se váží k cíli snižování spotřeby energie, resp. zvyšování efektivity její výroby a spotřeby v budovách a zařízeních v majetku města. Účelem je snížit budoucí provozní výdaje resp. zvýšit budoucí příjmy:
 
Audit měřících míst
Zpracování přehledu všech měřících míst v budovách a zařízeních v majetku města a jeho příspěvkových organizací či ovládaných společností pro účely:
 • Zpracování poptávky na hromadný nákup energi
 • Optimalizace měřících míst vzhledem k účelu využívání budovy či zařízení
 • Zavedení systému sledování a vyhodnocování spotřeby energie (energetický management
 • Jedná se o měření spotřeby:

  - elektřiny
  - zemního plynu
  - vody

 Zavedení energetického managementu

 Služby pro města
 • Zpracování energetického plánu města
  - energetická koncepce pro hospodaření energií na majetku města
  - po dohodě lze zpracovat metodikou zavedenou na základě „Úmluvy starostů
 • Ekonomické výpočty a finanční poradenství
  - Studie proveditelnosti
  - Výpočty ekonomické návratnosti
  - Konzultace možností financování výstavby a rekonstrukcí
 • Zpracování odborných posudků, předprojektových studií a studií proveditelnosti v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Příprava žádosti pro vhodný dotační titul
 • Konzultační a poradenská činnost pro místní i státní správu při zpracování strategických, rozvojových a koncepčních dokumentů
  - strategické plány
  -
  akční plány
 • Organizování a realizace vzdělávacích a osvětových akcí, zavádění principů udržitelného rozvoje v rámci novelizace stavebního zákona
  - uplatnění kritérií udržitelnosti při tvorbě územně plánovací dokumentace 
 


Menu


Informační servis

Dny otevřených pasivních domů

Mezinárodní Dny otevřených pasivních domů se blíží, letos se uskuteční od 11. - 13. listopadu 2016. Pochlubte se kvalitním vlastním domem, bytovkou nebo administrativní budovou a sdílejte zkušenosti s ostatními.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

Webinář Energetický management města: Jak na to a kde na to vzít?

24. června 2016
11.00h – 12.30h
Připojte se také a zjistěte jaké jsou výhody energetického managementu a jak prakticky zavézt systematický energetický management.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English