Služby a produkty PORSENNA o.p.s.

Bezplatné poradenství EKIS

 • Nevíte si rady? Zeptejte se nás jako oficiálního poradenského střediska EKIS 
Energetické poradenství - placené služby

Zprostředkované služby

V rámci záruky komplexnosti našich služeb kromě výše uvedených činností zajišťujeme také následující služby:

 • Zaměření objektu
 • Zpracování projektové dokumentace
 • Zajištění stavebního dozoru
 • Termovizní měření
 • Právní poradenství – návrh nebo úprava smluv s architekty, projektanty, dodavateli
 • Zprostředkování úvěru (tato služba může být i bezplatná, záleží na konkrétních podmínkách)
 
Následující služby (konzultace) se váží k cíli snižování spotřeby energie, resp. zvyšování efektivity její výroby a spotřeby v budovách a zařízeních v majetku města. Účelem je snížit budoucí provozní výdaje resp. zvýšit budoucí příjmy:
 
Audit měřících míst
Zpracování přehledu všech měřících míst v budovách a zařízeních v majetku města a jeho příspěvkových organizací či ovládaných společností pro účely:
 • Zpracování poptávky na hromadný nákup energi
 • Optimalizace měřících míst vzhledem k účelu využívání budovy či zařízení
 • Zavedení systému sledování a vyhodnocování spotřeby energie (energetický management
 • Jedná se o měření spotřeby:

  - elektřiny
  - zemního plynu
  - vody

 Zavedení energetického managementu

 Služby pro města
 • Zpracování energetického plánu města
  - energetická koncepce pro hospodaření energií na majetku města
  - po dohodě lze zpracovat metodikou zavedenou na základě „Úmluvy starostů
 • Ekonomické výpočty a finanční poradenství
  - Studie proveditelnosti
  - Výpočty ekonomické návratnosti
  - Konzultace možností financování výstavby a rekonstrukcí
 • Zpracování odborných posudků, předprojektových studií a studií proveditelnosti v oblasti úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie
 • Příprava žádosti pro vhodný dotační titul
 • Konzultační a poradenská činnost pro místní i státní správu při zpracování strategických, rozvojových a koncepčních dokumentů
  - strategické plány
  -
  akční plány
 • Organizování a realizace vzdělávacích a osvětových akcí, zavádění principů udržitelného rozvoje v rámci novelizace stavebního zákona
  - uplatnění kritérií udržitelnosti při tvorbě územně plánovací dokumentace 
 


Menu


Informační servis

Vzdělávací program energie a energetické úspory

V současné době probíhá příprava dalšího vzdělávacího kurzu, který proběhne 26.5.2016 a 2.6.2016 v budově Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11. Účastníci programu ZDARMA absolvují 4 témata. Součástí semináře je občerstvení a oběd zdarma.
více ...

Výroční zpráva 2015

Vážení přátelé, mílí příznivci,
předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávu za rok 2015, přehled našich činností v tomto roce a zprávu o hospodaření.
Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v roce 2016.
více ...

26. 4. - 27. 4. Brno Seminář Energeticky efektivní renovace budov

Centrum pasivního domu vypisuje odborné jarní kurzy pro rozvoj Vaší praxe. Získejte nejnovější poznatky a načerpejte inspiraci pro svou další činnost. Garantem kvality jsou nezávislí experti Centra pasivního domu.Přihlaste se, počet míst je omezený.
více ...

Všechny informace
Archiv akcí

Bezplatné poradenství EKIS Centrum pasivního domu Energetický management ZB-info: vytápění, vzduchotechnika, instalace, úspory energie Biom.cz - biomasa, biopaliva, bioplyn, pelety, kompostování, ... Facebook

Výběr jazyka / change language: Česky  | English