SEMINÁŘ O CHYTRÉM VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

SEMINÁŘ O CHYTRÉM VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ 11. 10. 2017 14. 11. 2017 v Ostravě, 23. 11. 2017 v Litoměřicích a 7. 12. 2017 v Praze

Zveme Vás na SEMINÁŘ O CHYTRÉM VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

 
Hlavní témata seminářů jsou technické aspekty veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investice, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, příklady z praxe a informace o aktuální výzvě programu EFEKT 2018.
 
 

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN

Semináře jsou určeny zejména odpovědným zástupcům energetickým manažerům měst a obcí, zástupcům technických služeb a společností spravujících veřejné osvětlení v přenesené správě.

 

PODMÍNKY ÚČASTI

Účast na semináři je BEZPLATNÁ, ale je nezbytné ji potvrdit v předstihu 14 dnů před konáním daného semináře přihlášením přes registrační formulář nebo na e-mailovou adresu maly@porsenna.cz.

 

Bližší informace naleznete zde.