Informace k legislativní povinnosti zpracování EA

Informace k legislativní povinnosti zpracování EA 23. 6. 2021 Splnění povinnosti zpracováním energetického auditu nebo alternativně certifikací systému energetického managementu

Jak jsme Vás již průběžně informovali, v lednu 2020 vstoupila v platnost novela zákona o hospodaření energií, která pro města definuje novou legislativní povinnost na zpracování energetického auditu na energetické hospodářství města (s termínem splnění do ledna 2021). Jelikož povinnost provázely mnohé nejasnosti, snažili jsme se tuto problematiku s Vámi komunikovat v rámci několika webinářů. V dubnu letošního roku byla konečně vydána také prováděcí vyhláška k tomuto zákonu, která některé věci osvětlila.

 

Ideální možnost splnění této povinnosti je zpracování Plánu energetického auditu, který je základem zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele EA, ale současně může být i podkladem zpracovaným v rámci energetického managementu.

 

Pro města, která v posledních 5 letech ještě nevyužila dotaci z programu EFEKT na zavedení energetického managementu a nemají vyčerpanou podporu de minimis, je ideální využití této dotace a zpracování tohoto Plánu v rámci zavedení energetického managmentu (mnoho položek definovaných v příloze vyhlášky je společných pro EA i EM).


Neváhejte nás kontaktovat, pomůžeme Vám ověřit termín vzniku legislativní povinnosti pro Vaše město i s výběrem nejvýhodnější formy splnění povinnosti.