SFŽP: termíny podání žádostí o platby v OPŽP

SFŽP: termíny podání žádostí o platby v OPŽP 3. 11. 2021 SFŽP ČR vyhlašuje následující termíny pro podání zpráv o realizaci spolu se žádostmi o platby ke konci roku 2021
  • Projekty s termínem ukončení stavebních a realizačních prací do 31. 10. 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 18. 11. 2021,
  • Projekty, které budou financovat významnější částky ještě během listopadu 2021 → podání ZoR a ŽoP nejpozději do 2. 12. 2021.

Příjemce podpory předkládá ZoR a ŽoP elektronicky prostřednictvím IS KP14+ v souladu s Finančním plánem projektu, který je před rozpracováním ZoR a ŽoP třeba upravit pomocí Žádosti o změnu.

Bližší info zde.