Ing. Vítězslav Malý

Působí jako řešitel a manažer vědeckých projektů. Absolvoval VŠE v Praze, obory Hospodářská politika a Ekonomika životního prostředí. Dlouhodobě se zabývá problematikou využití ekonomických nástrojů v ochraně životního prostředí. Věnuje se také energetice, zejména pak uplatnění obnovitelných zdrojů energie a úspor energie s akcentem na ekonomickou a energetickou efektivitu. V současné době působí i jako manažer vzdělávacích projektů zaměřujících se na studenty středních škol.

Od počátku roku 2012 je manažerem společnosti PORSENNA o.p.s., kde se podílí na řízení národních i mezinárodních projektů zaměřujících se na rozvoj využití obnovitelných zdrojů energie a energetických úspor.