Ing. Jiří Mazáček

V letech 2003 – 2009 absolvoval magisterské studium obor Konstrukce pozemních staveb na Stavební fakultě ČVUT v Praze. Následně v letech 2009-2011 studoval na stejné škole i nově vzniklý obor Inteligentní budovy. 

Před současným zaměstnavatelem působil v projekční kanceláři F2 architekti a partneři a.s. a ve společnosti Olympia Project s.r.o.

Od roku 2010 působí ve společnosti PORSENNA o.p.s., kde se zabývá poradenstvím v oblasti výstavby a rekonstrukcí budov v pasivním standardu, energetickým hodnocením budov, zpracováním PENB, energetických auditů a zavádění Energetického managementu do měst a obcí.

Specializuje se na problematiku bioplynových stanic, především zvýšení efektivity Využívání elektřiny a tepla.