Ing. Michal Čejka

V roce 2008 absolvoval bakalářský studijní program „Architektura a stavitelství“ (specializace navrhování staveb) na stavební fakultě ČVUT v Praze. V roce 2010 dokončil magisterský studijní program „Budovy a prostředí“ (specializace stavební fyzika, technická zařízení budov) na téže fakultě. Za bakalářskou i diplomovou práci mu byla udělena pochvala za výtečné zpracování.

 

Od roku 2009 je konzultantem společnosti PORSENNA o.p.s., ve které působí jako projektový manažer a podílí se na zpracování energetických auditů budov a zařízení, podání žádostí v rámci dotačních titulů, stavebně-fyzikálních posouzení staveb a na projektech vzdělání a osvěty v oblasti úspor energie. Specializuje se na využití obnovitelných zdrojů energie, energetickou optimalizaci a návrh pasivních budov. Absolvoval kurz Centra pasivního domu "Navrhování pasivních domů" a v roce 2011 získal evropský certifikát “Certified Passive House Designer”, který vydává Passivhaus Institut Darmstadt. Externě spolupracuje se společností PORSENNA STAVEBNÍ s.r.o. na projektech nízkoenergetických a pasivních rodinných domů.