Vyhlášeny novinky v dotačním programu Nová zelená úsporám

K zahájení veletrhu ForArch 2018 dne 18. 9. 2018 přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí velkou obměnu dotačního programu Nová zelená úsporám. V rámci těchto změn, které vzejdou v platnost 15. 10. 2018, dochází k výraznému rozšíření okruhu možných žadatelů o dotaci. Nově bude možné získat dotaci na rekonstrukci rodinného domu, prováděnou svépomocí, realizaci venkovní stínicí techniky do stávajících rodinných domů nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Na své si přijdou i žadatelé o FV systém, zapojený v soustavě s tepelným čerpadlem, kde je nově možné žádat o dotaci ve výši až 150 000 Kč. Jednou z nejvýraznějších změn je však možnost podpory i na výstavbu domu v nízkoenergetickém standardu, kde je žadatelům umožněno čerpat dotaci až 150 000 Kč. 

Využijte bezplatného poradenství, kde Vám sdělíme bližší informace, Váš projekt prověříme a v rámci Energetické optimalizace navrhneme optimální řešení stavebního a technického směru, po jehož realizaci splníte jednotlivé kategorie podpory.

Jak na to?

Využijte bezplatného poradenství v rámci oficiálního poradenského střediska EKIS, kde Vám poradíme jak dotaci získat, jaká opatření pro Vás budou nejvýhodnější a vysvětlíme, jak celý proces probíhá.

Kde nás najdete 
Napište nám 
Zavolejte nám

Michelská 18/12a,
Praha 4 – Michle

    mapa    zde

     e-mail        nzu@porsenna.cz

webový portál   odkaz

        telefon          244 013 188

      mobil        603 286 336

Jak pracujeme?

Získané dotace našich klientů v číslech

 • Více než 300 projektů
 • Dotace přes 100 mil. Kč
 • Roční úspora nákladů více než 5 mil. Kč
 • Průměrná dotace našich projektů 330 000 Kč

Jaká je výše dotace?

 • přibližně 80 000 Kč550 000 Kč na rekonstrukci stávajícího rodinného domu
 • celkem 335 000 Kč485 000 Kč na výstavbu nového rodinného domu
 • 30 % na renovaci bytového domu

Přineste projekt Vašeho domu k nám na konzultaci a naši specialisté Vám vypočítají i orientační výši dotace.

Co u nás získáte navíc?

1.  Vašemu projektu se budeme věnovat do hloubky

 • Upozorníme na slabá místa projektu a navrhneme jejich nápravu
 • Zpracujeme několikavariantní návrh úsporných opatření a vyhodnotíme výši získané dotace
 • Optimalizujeme Vám systém vytápění
 • Poradíme se složitými stavební detaily a elimujeme tepelné mosty

2.  Od počátku projektu pracujeme s Vašimi investiční náklady – s námi získáte skvělý poměr mezi vynaloženými prostředky a přiznanou dotací

3.  Jako jedni z mála na trhu navrhujeme renovaci objektů do oblasti s nejvyšší mírou podpory až 50 % z uznatelných nákladů

4.  Garanci souladu zpracovaných dokumentů s podmínkami programu

Dotace jednoduše a pro každého

Aktuálně probíhající již třetí výzva pro rodinné domy je kontinuální. Žádost o dotaci je možné podat kdykoliv do konce roku 2021. Realizaci úsporných opatření je tak možné v klidu naplánovat a provádět v mnohem delším časovém horizontu anebo po částech bez obav vyčerpání finančních prostředků dotačního titulu anebo z uzavření výzvy.

S třetí výzvou přišla i zásadní změna v administraci žádostí. Administrace je teď jednodušší a rychlejší, zkrátily se lhůty Státního fondu životního prostředí na kontrolu podané žádosti. Svou dotaci teď můžete mít schválenou již do šesti týdnů.

Nově jsou podmínky výhodnější i pro bytové domy. Původní alokace prostředků určených pro bytové domy byla navýšena na 1,5 násobek původně přidělené částky. Současně byla zvýšena dotace z 20 % na 30 % uznatelných nákladů. Nová zelená úsporám podporuje bytové domy v Praze, pro všechny ostatní je nyní otevřená výzva v programu IROP s obdobnými požadavky jako program Nová zelená úsporám a celkovou výší dotací až 32,5 % z uznatelných nákladů.

Jak to funguje v praxi?

Můžeme se přesvědčit na renovaci konkrétního rodinného domu z Jindřichova Hradce

Jedná se o prvorepublikovou příměstskou vilku, která od doby své výstavby neprošla žádnými změnami. V původním stavu bylo využíváno pouze přízemí objektu. Navrženými úpravami se zvětšila užitná plocha objektu o přístavbu v přízemí a došlo ke zobytnění podkroví.

Konkrétní technické řešení navržených úprav vzešlo z důkladné energetické a ekonomické optimalizace. Výsledkem je snížení spotřeby energie na vytápění o 90 %, což představuje konečné náklady na vytápění zemním plynem kolem 10,5 tis. Kč za rok.  Navržené úpravy zahrnovaly: zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy na zemině, výměna oken a osazení nového plynového kondenzačního kotle. Majitel se z důvodu zvýšení užitného komfortu rozhodl i pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, která mu zaručuje po celou zimu i období letních veder čerstvý vzduch s příjemnou teplotou.

Na stavební úpravy byla přiznána dotace ve výši 365 000 Kč, dalších 100 000 Kč bylo přiznáno na instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, 18 000 Kč na nový kotel a 25 000 Kč na přípravu podkladů nutných k podání žádosti o dotaci. V celkovém součtu činí dotace přibližně 508 000 Kč a pokryje tak investorovi téměř polovinu nákladů na realizovaná opatření. Žádost byla podána v roce 2014, v současnosti jsou již veškeré úpravy dokončeny a hrdí majitelé se tak těší z velkorysého příspěvku.

Před renovací 

Po renovaci