Projekt je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu
a programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

 

Realizace projektu 01.06.2016—31.05.2019

O projektu

Projekt Dynamic Light se zaměřuje na snižování emisí CO2 a zlepšení energetické účinnosti veřejného osvětlení, které způsobuje přibližně 6 % z celkových emisí CO2.

Dynamické veřejné osvětlení skýtá významný potenciál energetické účinnosti. Současné výzvy v oblasti dynamického veřejného osvětlení jsou spatřovány v chybějícím právním rámci a vyšších pořizovacích nákladech ve srovnání se standardním LED osvětlením. Z tohoto důvodu obce váhají s investicemi do dynamického veřejného osvětlení. Nicméně problematika světelného znečištění a potřebny zlepšení kvality veřejného osvětlení přináší nový prostor pro využití dynamického veřejného osvětlení. To může přispět jednak ke zvýšení energetické účinnosti i lepší kvalitě života v městských oblastech.

Více o projektu a aktualit se můžete dozvědět z pravidelných Newsletterů:

Informační brožura projektu.

Projektové výstupy

Pilotní investice ve Městě Sušice 

Významným objektem a přírodní i kulturní dominantou města je kopec s kaplí Anděla Strážce, který se tyčí severovýchodně nad městem a je patrný nejen z panoramatických dálkových pohledů na město, ale je také významným pohledovým bodem v interiéru města. Tato část města byla vybrána jako pilotní oblast pro instalaci dynamického řízení veřejného osvětlení.

Vrch je navržen jako specifická zóna, kam míří hojný počet turistů i místních. Ke kapli vedou schody z rodinné zástavby ulice Pod Skálou. Osvětlení bylo v rámci invetice zachováno decentní, parkové ze stávajících historizujících svítidel v teplých odstínech světla.

Obr. Osvětlení schodiště ke kapli Anděla Strážce bez architekturního osvětlení (vlevo) a s architekturním osvětlením (vpravo).

 

Základní charakteristiky nového dynamického veřejného osvětlení v řešené oblasti jsou následující.

 • Změna úrovně osvětlení v závislosti na čase. Nejvyšší úroveň osvětlení je na začátku a konci noční doby. Provozní profil těchto změn je nastaven a ovládán centrálně. To přispívá nejen k snížení energetické náročnosti, ale také k omezení světelného znečištění. Hladinu osvětlení je možné individuálně nastavit s ohledem na společenské a kulturní akce v této oblasti.
 • Instalace pohybových čidel na každém světelném místě osvětlující schodiště. Tato čidla detekují pohyb chodců: Pokud je prostor bez pohybu, úroveň osvětlení je snížena na minimální hladinu. Při detekci pohybu se úroveň zvýší na úroveň, která je dána provozním režimem.
 • V rámci architekturního osvětlení kaple Anděla Strážce se zlepšil její vjem z okolí díky plastičtějšímu vzhledu a rozšíření o osvětlení východní fasády a střešní části kaple. Osvětlení návrší z dálky umocnilo monumentalitu spojení přírodního prvku a uměle člověkem vytvořené stavby.

Stručné informace o pilotní instalaci dynamického řízení ve městě Sušice.

Partneři projektu

 • University of Applied Sciences Wismar, Germany (Lead partner)
 • Business support centre Ltd., Kranj, Slovenia
 • PORSENNA n.g.o., Czech Republic
 • Town of Sušice, Czech Republic
 • Medimurje energy agency ltd., Croatia Municipality of Cesena, Italy
 • TEA SpA, Italy
 • Bruno Kessler Foundation, Italy
 • Spath MicroElectronicDesign GmbH, Austria
 • City of Graz, Austria
 • Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Germany
 • SWARCO V.S.M. GmbH, Germany
 • German Illumination Engineering Society, Germany
 • Poltegor-Institute, Poland
 • Hanseatic City of Rostock, Germany
 • Town of Čakovec, Croatia

Kontakt

Evgenia Mahler

Vítězslav Malý

Projektový koordinátor

Projektový koordinátor za ČR

University of Applied Sciences Wismar

PORSENNA o.p.s.

Tel: +490 3841 753 7678

Tel: +420 606 072 121

E-mail: evgenia.mahler@hs-wismar.de

E-mail: maly@porsenna.cz

Web: http://www.interreg-central.eu/