Energy Region

 

Effective development of dispersed renewable energy in combination
with conventional energy in Regions

Doba realizace projektu:     1. 10. 2011 – 31. 12. 2014

 

Cíle projektu

Projekt byl zaměřen na využívání místních zdrojů energie ve vybraných regionech a podporu dosažení energetických úspor. Hlavním cílem projektu bylo vyšší využití decentralizovaných a obnovitelných zdrojů energie s ohledem na ekonomickou proveditelnost a ochranu životního prostředí. S pomocí projektu ENERGYREGION byla posouzena využitelnost potenciálu místních zdrojů v kombinaci s konvenčními zdroji a potenciálem energetické efektivnosti. V každé ze zúčastněných zemí (ČR, Polsko, Německo a Slovinsko) se jednalo o jeden či více modelových regionů.

ENERGYREGION: http://www.energy-region.eu/

CENTRAL EUROPE PROGRAMME: www.central2013.eu/

EVROPSKÁ KOMISE: ec.europa.eu/index_cs.htm

Aktivity projektu

 • Analýza potenciálu zdrojů a energetické efektivnosti – zjištění míry soběstačnosti regionu s využitím moderních technologií.
 • Posouzení potenciálu obnovitelných zdrojů v regionu.
 • Posouzení možností modernizace lokálních zdrojů vytápění.
 • Příprava pilotních projektů v regionech.

V rámci projektu byly posouzeny možnosti rozvoje místních „chytrých sítí“, ať již v případě výroby a spotřeby elektřiny, tak zejména v případě využití místních zdrojů pro vytápění s využitím příkladů dobré praxe partnerů projektu.

Veškeré tyto aktivity byly realizovány v úzké spolupráci s představiteli obou zapojených regionů - MAS Moravský Kras a MAS Opavsko.

Přínosy a výstupy projektu

 • Zvýšení energetické soběstačnosti regionů.
Příklad strategie zvyšování energetické soběstačnosti
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 

 

 • Efektivnější využití místních zdrojů, podpora místních subjektů.
 • Zapojení veřejnosti do rozhodování .
 • Informování veřejnosti a zvýšení povědomí o možnostech využití obnovitelných zdrojů a dosahování   energetických úspor.
 • Zhodnocení potenciálu pro energetickou účinnost ve veřejných budovách. Obcím byl poskytnut manuál pro přípravu implementace směrnice o energetické účinnosti budov, potažmo k novele zákona o hospodaření s energií.
 • Zhodnocení potenciálu využití obnovitelných zdrojů s cílem prokázat, že je možné a pro regiony výhodné dosáhnout více než 13,5% podílu OZE na konečné spotřebě do roku 2020.
 • Posouzení možnosti přechodu na vytápění biomasou v obou hodnocených regionech
 • Spolupráce s obcemi, podnikatelskými subjekty, zemědělskými subjekty a neziskovými organizacemi v regionech na vytipování projektů pro programovací období 2014 - 2020.

Projektový tým

Na projektu ENERGYREGION spolupracovalo celkem 11 partnerů z Německa, Polska, Slovinska a České republiky Vedoucím partnerem projektu byl výzkumný ústav Poltegor Institut z Vratislavi.

Projektový partner

Typ organizace

Sídlo

Země

Poltegor Institut

Výzkumný ústav

Wroclav

Polsko

Marshall office Dolní Slezsko

Veřejná instituce

Wroclav

Polsko

E - zavod

Energetická agentura

Ptuj

Slovinsko

PORSENNA o.p.s.

Nezisková společnost

Praha

Česká republika

MAS Moravský Kras

Místní akční skupina

Sloup

Česká republika

Polytechnika Wroclavska

Univerzita Vratislav

Wroclav

Polsko

KEEA

Energetická agentura

Kassel

Německo

Cölbe

Obec

Cölbe

Německo

Niestetal

Obec

Niestetal

Německo

Baunatal

Obec

Baunatal

Německo

Institut energetické automatizace

Soukromá společnost

Wroclav

Polsko