Energetické audity a posudky

(informace o Průkazech energetické náročnosti budov - PENB  - zde)
 

Energetický audit

Termovizní snímek

Na základě Vašeho požadavku zpracujeme energetický audit pro všechny typy budov a pro vybrané druhy obnovitelných zdrojů energie (bioplyn, biomasa, sluneční energie).

Energetický audit vede k posouzení skutečného stavu stavebních prvků a konstrukcí, energetického hospodářství a chování uživatelů. Na základě této analýzy jsou v energetickém auditu navržena energeticky úsporná opatření týkající se stavebního řešení objektu, jeho technických zařízení, využití obnovitelných zdrojů energie a chování uživatele. Dále by z energetického auditu mělo být zřetelné, v jakém smluvním vztahu je zadavatel s dodavateli energie, či jaká opatření organizačního charakteru je vhodné do správy objektu zařadit. Opatření jsou mezi sebou a se stávajícím stavem porovnána nejen z hlediska energetického (velikost úspory energie), ale i ekonomického (investiční a provozní náklady) a environmentálního (snížení znečištění ovzduší).

Kádě s půdou

 
Kromě subjektů, které mají zákonnou povinnost nechat si zpracovat energetický audit, si samozřejmě může v případě vlastního zájmu nechat zpracovat energetický audit také každý, koho zajímá, jakým způsobem, s jakými investičními náklady a s jakým přínosem může uspořit energii ve svém domě či zařízení.

Komplexní informace týkající se energetického auditu najdete zde v ukázce listu z Příručky pro energetického manažera zpracované společností PORSENNA o.p.s. v rámci projektu MODEL za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu (program EFEKT 2008).

 

Energetický audit a zpracování průkazu energetické náročnosti budov jsou klíčovými prvky v efektivním provádění účinných energetických opatření a proto tvoří základ činnosti společnosti PORSENNA o.p.s.

 

Reference o nás najdete zde.