Naše společnost realizovala jednoroční mezinárodní projekt s názvem „Sustainable municipal energy policy“ (1. 4. 2015 – 31. 12. 2015), který se zaměřoval na stávající situaci v oblasti energetického managementu a implementace ČSN EN ISO 50001 ve městech Dunajského regionu.

Projekt byl financován z programu START DANUBE spolufinancovaného Evropskou unií a městem Vídeň.

Celkem se ho účastnilo šest partnerských organizací z České republiky, Slovinska, Maďarska, Rakouska, Chorvatska a Srbska.

Hlavní výstupem projektu je "The current state of energy management and planning in Danube region".