Máte zájem o dotaci na obytný dům?

Pomůžeme Vám s jejím vyřízením

Dotační program Zelená úsporám se již od svého vyhlášení v roce 2009 stal velmi oblíbeným. Postupem času byl program různě transformován, a od roku 2014 přišel jeho nástupce Nová zelená úsporám, který byl rovněž zaměřen na realizaci energeticky efektivních opatření rezidenčních a bytových objektů. Během posledních let docházelo k dalšímu rozšiřování cílových skupin žadatelů a bonusů podporovaných aktivit, což vedlo k eskalaci podaných žádostí (v roce 2021 podáno cca 21 200 žádostí 1)). 

Program Nová zelená úsporám byl ukončen v říjnu 2021 a současně navázal program stejnojmenný na programové období 2021 – 2025. Ten nově nabízí významné rozšíření možnosti dotací oproti předchozím výzvám, resp. slučuje více dotačních programů do jednoho.

Program Nová zelená úsporám nově umožňuje podporu bytových domů na území celé ČR. V předchozím programu nebylo možné podpořit rekonstrukce stavebního i technického směru bytových domů na území ČR mimo Hl. město Prahu. Tyto objekty tak mohly čerpat podporu z programu iROP, který se vyznačoval složitější administrativou.

Aktuálně probíhající výzva je kontinuální. Žádost o dotaci je možné podat kdykoliv do 30. 6. 2025 2), resp. do vyčerpání disponibilních finančních prostředků.

Chcete se o aktuálních možnostech dozvědět více?

Využijte bezplatného poradenství, kde Vám sdělíme bližší informace, Váš projekt prověříme a v rámci Energetické optimalizace navrhneme optimální řešení stavebního a technického směru, po jehož realizaci splníte jednotlivé kategorie podpory. V rámci Programu Vám rovněž můžeme pomoci se zajištěním povinných dokumentů pro podání žádosti.

Jak na to?

Využijte bezplatného poradenství, kde Vám poradíme jak dotaci získat, jaká opatření pro Vás budou nejvýhodnější, a vysvětlíme, jak celý proces probíhá.

Přineste projekt Vašeho domu k nám na konzultaci a naši specialisté Vám vypočítají i orientační výši dotace.

Kde nás najdete
Napište nám 
Zavolejte nám
Michelská 18/12a, Praha 4 – Michle mapa    zde e-mail        nzu@porsenna.cz mobil        603 286 336

Jak pracujeme?

Získané dotace našich klientů

V rámci programu Zelená úsporám a Nová zelená úsporám jsme za dobu naší působnosti:

 • Vyřešili více než 500 projektů novostaveb či rekonstrukcí starších budov
 • Zajistili dotace ve výši přesahující 135 mil. Kč
 • Dosáhli souhrnné úspory provozních nákladů více než 7,8 mil. Kč

Průměrná dotace námi řešených projektů novostaveb či rekonstrukcí starších staveb dosahuje výše 340 000 Kč.

Jaká je výše dotace?

Základní rozdělení aktivit programu pro rodinné i bytové domy a maximální výše podpory je přehledně znázorněno v následující tabulce.

Oblast podpory Podoblast podpory Maximální míra podpory
Rodinný dům Bytový dům
Zateplení Dílčí, Základ, Komplex, Památky 650 000 Kč 700 - 3 800 Kč/m2
B Novostavba Základ, Pasiv, Pasiv+ 500 000 Kč 150 000 Kč/b.j.
C Zdroje energie C.1 Výměna zdrojů tepla 140 000 Kč 35 000 Kč/b.j.
C.2 Příprava teplé vody 60 000 Kč 20 000 Kč/kW
C.3 Fotovoltaické systémy 200 000 Kč dle velikosti systému
C.4 Větrání 100 000 Kč 35 000 Kč/b.j.
C.5 Teplo z odpadní vody 50 000 Kč 15 000 Kč/b.j.
D Adaptační a mitigační opatření D.1 Instalace stínící techniky 1 500 Kč/m2 1 500 Kč/m2
D.2 Zelená střecha 1 000 Kč/m2 1 000 Kč/m2
D.3 Dešťovka 105 000 Kč 105 000 Kč
D.4 Ekomobilita 30 000 Kč/místo 45 000 Kč/místo
D.5 Zeleň - 2 500 Kč/strom
E Projektová příprava Zateplení  25 000 Kč 50 000 Kč
Novostavba 35 000 Kč 70 000 Kč
Zdroje energie 5 Cč 15 000 Kč
Dešťovka 5 000 Kč dle velikosti systému
Regulace - 1 000 Kč/b.j.
Bonusy Strukturálně postižené kraje 10% 10%
Kombinační bonus 90 000 Kč 200 000 Kč
Kombinace s kotlíkovými dotacemi 75 000 Kč -
Environmentálně řešený projekt 30 000 Kč 60 000 Kč
Publicita Informační plachta, štítek - 5 000 Kč

Přineste projekt Vašeho domu k nám na konzultaci a naši specialisté Vám vypočítají i orientační výši dotace.

Co u nás získáte navíc?

 1. Garanci souladu zpracovaných dokumentů s podmínkami programu

Za celou dobu naší působnosti máme v dotačním programu NZÚ 100 % úspěšnost. Doposud žádný z námi řešených projektů neskončil vyřazením z důvodu nesplnění požadavků programu.

 1. Vašemu projektu se budeme věnovat do hloubky
 • Upozorníme na slabá místa projektu a navrhneme jejich nápravu
 • Zpracujeme několikavariantní návrh úsporných opatření a vyhodnotíme výši získané dotace
 • Optimalizujeme Vám technický systém (vytápění, příprava TV a nucené větrání)
 • Poradíme se složitými stavební detaily a eliminujeme tepelné mosty
 1. Od počátku projektu pracujeme s Vašimi investiční náklady – s námi získáte skvělý poměr mezi vynaloženými prostředky a přiznanou dotací
 2. Jako jedni z mála na trhu navrhujeme rekonstrukce objektů do oblasti s nejvyšší mírou podpory až 60 % z uznatelných nákladů
 3. Jako jedni z mála na trhu navrhujeme řešení u výstavby objektů pro splnění požadavků v oblasti s nejvyšší mírou podpory (tzv. „energeticky pasivní dům“, oblast podpory Pasiv+), pokud je to technicky možné a ekonomicky smysluplné

Jak to funguje v praxi?

O tom, jak funguje spolupráce v praxi, se můžeme přesvědčit na třech následujících projektech konkrétních rodinných domů, na kterých jsme se v uplynulých výzvách podíleli:

 • Rekonstrukci rodinného domu z Jindřichova Hradce
 • Rekonstrukci rodinného domu v sousedství historické dominanty
 • Rekonstrukce rodinného statku v blízkosti průmyslové zóny
 • Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi
Rekonstrukce rodinného domu z Jindřichova Hradce

Jedná se o prvorepublikovou příměstskou vilku, která od doby své výstavby neprošla žádnými změnami. V původním stavu bylo využíváno pouze přízemí objektu, navrženými úpravami se zvětšila užitná plocha objektu o přístavbu v přízemí a došlo ke zobytnění podkroví.

Konkrétní technické řešení navržených úprav vzešlo z důkladné energetické a ekonomické optimalizace. Výsledkem je snížení spotřeby energie na vytápění o 90 %, což představuje konečné náklady na vytápění zemním plynem kolem 10,5 tis. Kč za rok.  Navržené úpravy zahrnovaly: zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy na zemině, výměna oken a osazení nového plynového kondenzačního kotle. Majitel se z důvodu zvýšení užitného komfortu rozhodl i pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, která mu zaručuje po celou zimu i období letních veder čerstvý vzduch s příjemnou teplotou.

Na stavební úpravy byla přiznána dotace ve výši 365 000 Kč, dalších 100 000 Kč bylo přiznáno na instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, 18 000 Kč na nový kotel a 25 000 Kč na přípravu podkladů nutných k podání žádosti o dotaci. V celkovém součtu činí dotace přibližně 508 000 Kč a pokryje tak investorovi téměř polovinu nákladů na realizovaná opatření. Žádost byla podána v roce 2014, v současnosti jsou již veškeré úpravy dokončeny a hrdí majitelé se tak těší z velkorysého příspěvku.

    

                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce rodinného domu v sousedství historické dominanty

Památkově chráněný objekt v těsném sousedství s místní historickou dominantou v původním stavu nesplňoval současné požadavky mladé rodiny na bydlení.

Navržené úpravy pro rekonstrukci vzešly z důkladné energetické a ekonomické optimalizace a zahrnovaly úsporná opatření stavebního typu: realizace zateplení obvodových stěn, podlahy na zemině a stropu k nevyužívanému půdnímu prostoru, rozměrové úpravy otvorů a osazení nových oken a dveří. Změny se rovněž dotkly i technického řešení, proběhla například výměna stávajících lokálních kamen na pevná paliva za centrální kotel na biomasu, sloužící též pro přípravu teplé vody. Kromě výše zmíněných úprav technického řešení se pro zvýšení komfortu majitelé rozhodli instalovat centrální jednotku řízeného větrání s rekuperací tepla, která zajistí dodávku čerstvého vzduchu bez nežádoucích tepelných ztrát v průběhu celé topné sezóny.

Výsledkem navržených úprav je snížení tepelné ztráty a celkové spotřeby energie na vytápění o 85 %, což představuje konečné náklady na vytápění zdrojem na biomasu ve výši cca 7 000 Kč za rok. V celkovém součtu činí dotace 1 020 000 Kč a pokryje tak investorovi téměř polovinu vynaložených nákladů na celou akci.

         

 

 

       

 

 

 

 

 

Rekonstrukce rodinného statku v blízkosti průmyslové zóny

Jedná se o rodinný statek z počátku 20. století, který byl pouze s minimem úprav ve značně zchátralém stavu. Navrhované změny kromě kompletní rekonstrukce stávající části zahrnovaly též drobnou přístavbu směrem do rekreačně využité zahrady.

V tomto případě nás stavebník oslovil až v okamžiku získání stavebního povolení, a tudíž námi navrhované úpravy zahrnovaly pouze drobné změny zejména v oblasti navržené přístavby.

Na stavební úpravy byla přiznána dotace ve výši cca 590 000 Kč, dalších 35 000 Kč bylo přiznáno na nový kondenzační plynový kotel, 35 000 Kč na instalaci solárního systému a 30 000 Kč na přípravu podkladů nutných k podání žádosti o dotaci. V celkovém součtu činí dotace přibližně 690 000 Kč a tvoří tak významnou část z celkových investičních výdajů.

Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi

Novostavba přízemního domu ukazuje správný příklad přístupu k plánování objektu v pasivním standardu. Objekt byl vhodně situován na pozemku s vzrostlou zelení, čímž byl vytvořen první předpoklad pro maximální využití příznivých solárních zisků, využitelných v průběhu roku pro přirozené snížení potřeby tepla na vytápění. Tento fakt reflektuje i zvýšený podíl prosklených ploch, orientovaných na jihozápadní stranu. Výplně otvorů byly podrobně optimalizovány dle umístění v objektu a natočení na jednotlivé světové strany. Tímto způsobem byl rovněž navržen vnější stínící systém, zohledňující plánované využití jednotlivých místností.

Řešení obvodového pláště objektu bylo zvoleno po důkladné energetické optimalizaci objektu, která předložila nejen možné řešení dvouplášťové konstrukce, ale i poměrně širokou škálu možných izolačních materiálů.

Volba technického zázemí objektu probíhala na základě ekonomického porovnání možných zdrojů energie, kde jako nejvýhodnější se ukázala instalace tepelného čerpadla vzduch/voda, zajišťující vytápění a přípravu teplé vody v objektu, a instalace centrální jednotky VZT s rekuperací tepla. Systém doplňuje krbová vložka, která umožňuje vytvořit příjemné prostředí v hlavní společné místnosti.

Navržený objekt splnil požadavky dotačního titulu pro oblast B.2, kde celková dotace činila 485 000 Kč vč. podpory na projektovou přípravu.

----------------------

1) Dle prezentací SFŽP k vyhodnocení Programového období 2014 – 2021.

2) Nejzazší termín doložení realizace podporovaných opatření.