Program Nová zelená úsporám funguje i nadále v rozšířené podobě

Dotační program Nová zelená úsporám je stále pro veřejnost velmi oblíbený. Poslední změnou program prošel 15. 5. 2020, kdy došlo k navýšení podpory na realizaci vegetační střechy, a to na výši 800 Kč/m2. Tuto podporu i nadále mohou čerpat nejen novostavby (oblast podpory B), ale též rekonstrukce (oblast podpory A) za současné podpory budovy (oblast B.0-B.2, u BD oblast B.1), či stavebních úprav budovy (oblast A.0-A.3, u BD oblast A.0 – A.2). v případě rekonstrukcí stávajících rodinných domů je též podporována instalace aktivního stínícího systému v částce 500 Kč/m2 či 1 000 Kč/m2 dle míry automatizace.

Zásadní změna proběhla 1. 3. 2020, kdy se dotační program rozšířil i na developerské projekty. Od tohoto data je již možné požádat o dotaci na koupi rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností za předpokladu, že objekt bude plnit podmínky stanovené pro oblast B.1 a B.2. Celková dotace je v tomto případě 300 000 Kč nebo 450 000 Kč dle dosažených parametrů budovy.

Při koupi bytové jednotky je možné dotaci využít v bytovém domě, plnícím parametry oblasti B.1 (energeticky pasivní dům). Celková dotace je ve výši 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytu, max. však 200 000 Kč. Tímto způsobem lze na výstavbu většího bytového domu v energeticky pasivním standardu získat celkově nemalou dotaci.

I nadále je možné čerpat dotaci na technické řešení budovy – FV systém a systém nuceného větrání s rekuperací tepla, společně s oblastí A, nebo B též dotaci na systém zpětného získávání tepla z odpadní vody. Za určitých podmínek lze čerpat i dotaci na výměnu původního zdroje tepla.

 

Chcete se o aktuálních možnostech dozvědět více?

Využijte bezplatného poradenství, kde Vám sdělíme bližší informace, Váš projekt prověříme a v rámci Energetické optimalizace navrhneme optimální řešení stavebního a technického směru, po jehož realizaci splníte jednotlivé kategorie podpory.

Jak na to?

Využijte bezplatného poradenství v rámci oficiálního poradenského střediska EKIS, kde Vám poradíme jak dotaci získat, jaká opatření pro Vás budou nejvýhodnější a vysvětlíme, jak celý proces probíhá.

Kde nás najdete 
Napište nám 
Zavolejte nám

Michelská 18/12a,
Praha 4 – Michle

    mapa    zde

     e-mail        nzu@porsenna.cz

webový portál   odkaz

 mobil        603 286 336

Jak pracujeme?

Získané dotace našich klientů v číslech

V rámci programu jsme za dobu naší působnosti:

 • Vyřešili více než 450 projektů novostaveb či rekonstrukcí starších budov
 • Zajistili dotace ve výši přesahující 120 mil. Kč
 • Dosáhli souhrnné úspory provozních nákladů více než 7 mil. Kč
 • Průměrná dotace námi řešených projektů novostaveb či rekonstrukcí starších staveb dosahuje výše 330 000 Kč

Jaká je výše dotace?

Celková výše dotace vyplývá v případě novostaveb rodinných domů z dosaženého energetického standardu, v případě rekonstrukcí z provedeného množství úprav.

Dle dosaženého energetického standardu lze očekávat výši dotace:

 • V případě rodinných domů
  • přibližně 80 000 Kč až 550 000 Kč na rekonstrukci stávajícího domu
  • celkem 335 000 Kč až 485 000 Kč na výstavbu
 • V případě bytových domů
  • až 30 % na rekonstrukci
  • celkem 1 300 Kč/m2 energeticky vztažné plochy bytové části na výstavbu

Přineste projekt Vašeho domu k nám na konzultaci a naši specialisté Vám vypočítají i orientační výši dotace.

Co u nás získáte navíc?

 1. Garanci souladu zpracovaných dokumentů s podmínkami programu

Za celou dobu naší působnosti máme v dotačním programu NZÚ 100 % úspěšnost. Doposud žádný z námi řešených projektů neskončil vyřazením z důvodu nesplnění požadavků programu.

 1. Vašemu projektu se budeme věnovat do hloubky
 • Upozorníme na slabá místa projektu a navrhneme jejich nápravu
 • Zpracujeme několikavariantní návrh úsporných opatření a vyhodnotíme výši získané dotace
 • Optimalizujeme Vám technický systém (vytápění, příprava TV a nucené větrání)
 • Poradíme se složitými stavební detaily a elimujeme tepelné mosty
 1. Od počátku projektu pracujeme s Vašimi investiční náklady – s námi získáte skvělý poměr mezi vynaloženými prostředky a přiznanou dotací
 2. Jako jedni z mála na trhu navrhujeme rekonstrukce objektů do oblasti s nejvyšší mírou podpory až 50 % z uznatelných nákladů
 3. Jako jedni z mála na trhu navrhujeme řešení u výstavby objektů pro splnění požadavků v oblasti s nejvyšší mírou podpory (energeticky pasivní dům), pokud je to technicky možné a ekonomicky smysluplné

Jak to funguje v praxi?

O tom, jak funguje spolupráce v praxi, se můžeme přesvědčit na třech následujících projektech konkrétních rodinných domů:

 • Rekonstrukci rodinného domu z Jindřichova Hradce
 • Rekonstrukci rodinného domu v sousedství historické dominanty
 • Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi
Rekonstrukce rodinného domu z Jindřichova Hradce

Jedná se o prvorepublikovou příměstskou vilku, která od doby své výstavby neprošla žádnými změnami. V původním stavu bylo využíváno pouze přízemí objektu, navrženými úpravami se zvětšila užitná plocha objektu o přístavbu v přízemí a došlo ke zobytnění podkroví.

Konkrétní technické řešení navržených úprav vzešlo z důkladné energetické a ekonomické optimalizace. Výsledkem je snížení spotřeby energie na vytápění o 90 %, což představuje konečné náklady na vytápění zemním plynem kolem 10,5 tis. Kč za rok.  Navržené úpravy zahrnovaly: zateplení obvodových stěn, střechy a podlahy na zemině, výměna oken a osazení nového plynového kondenzačního kotle. Majitel se z důvodu zvýšení užitného komfortu rozhodl i pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, která mu zaručuje po celou zimu i období letních veder čerstvý vzduch s příjemnou teplotou.

Na stavební úpravy byla přiznána dotace ve výši 365 000 Kč, dalších 100 000 Kč bylo přiznáno na instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, 18 000 Kč na nový kotel a 25 000 Kč na přípravu podkladů nutných k podání žádosti o dotaci. V celkovém součtu činí dotace přibližně 508 000 Kč a pokryje tak investorovi téměř polovinu nákladů na realizovaná opatření. Žádost byla podána v roce 2014, v současnosti jsou již veškeré úpravy dokončeny a hrdí majitelé se tak těší z velkorysého příspěvku.

    

                                                                                   

   

 

 

 

 

 

 

 

Rekonstrukce rodinného domu v sousedství historické dominanty

Památkově chráněný objekt v těsném sousedství s místní historickou dominantou v původním stavu nesplňoval současné požadavky mladé rodiny na bydlení.

Navržené úpravy pro rekonstrukci vzešly z důkladné energetické a ekonomické optimalizace a zahrnovaly úsporná opatření stavebního typu: realizace zateplení obvodových stěn, podlahy na zemině a stropu k nevyužívanému půdnímu prostoru, rozměrové úpravy otvorů a osazení nových oken a dveří. Změny se rovněž dotkly i technického řešení, proběhla například výměna stávajících lokálních kamen na pevná paliva za centrální kotel na biomasu, sloužící též pro přípravu teplé vody. Kromě výše zmíněných úprav technického řešení se pro zvýšení komfortu majitelé rozhodli instalovat centrální jednotku řízeného větrání s rekuperací tepla, která zajistí dodávku čerstvého vzduchu bez nežádoucích tepelných ztrát v průběhu celé topné sezóny.

Výsledkem navržených úprav je snížení tepelné ztráty a celkové spotřeby energie na vytápění o 85 %, což představuje konečné náklady na vytápění zdrojem na biomasu ve výši cca 7 000 Kč za rok. V celkovém součtu činí dotace 1 020 000 Kč a pokryje tak investorovi téměř polovinu vynaložených nákladů na celou akci.

         

 

 

       

 

 

 

 

 

Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi

Novostavba přízemního domu ukazuje správný příklad přístupu k plánování objektu v pasivním standardu. Objekt byl vhodně situován na pozemku s vzrostlou zelení, čímž byl vytvořen první předpoklad pro maximální využití příznivých solárních zisků, využitelných v průběhu roku pro přirozené snížení potřeby tepla na vytápění. Tento fakt reflektuje i zvýšený podíl prosklených ploch, orientovaných na jihozápadní stranu. Výplně otvorů byly podrobně optimalizovány dle umístění v objektu a natočení na jednotlivé světové strany. Tímto způsobem byl rovněž navržen vnější stínící systém, zohledňující plánované využití jednotlivých místností.

Řešení obvodového pláště objektu bylo zvoleno po důkladné energetické optimalizaci objektu, která předložila nejen možné řešení dvouplášťové konstrukce, ale i poměrně širokou škálu možných izolačních materiálů.

Volba technického zázemí objektu probíhala na základě ekonomického porovnání možných zdrojů energie, kde jako nejvýhodnější se ukázala instalace tepelného čerpadla vzduch/voda, zajišťující vytápění a přípravu teplé vody v objektu, a instalace centrální jednotky VZT s rekuperací tepla. Systém doplňuje krbová vložka, která umožňuje vytvořit příjemné prostředí v hlavní společné místnosti.

Navržený objekt splnil požadavky dotačního titulu pro oblast B.2, kde celková dotace činila 485 000 Kč vč. podpory na projektovou přípravu.