Jak na přípravu a vedení projektu metodou EPC

Jak na přípravu a vedení projektů metodou EPC

 

Tato příručka vznikla na základě zkušeností autorského týmu s přípravou projektů EPC pro veřejné zadavatele. Cílem publikace je poskytnout užitečné rady, upozornit na možná úskalí a na rizika od přípravy po realizaci těchto projektů a usnadnit tím práci energetickým manažerům, správcům budov, investičním technikům a dalším, kteří se na přípravě projektů EPC ze strany veřejného zadavatele podílejí

 

Ke stažení zde.

Příručka Jak postavit nebo renovovat dům

Jak postavit nebo renovovat dům ... a udělat to napoprvé nejlepším možným způsobem - AKTUALIZOVÁNO DLE LEGISLATIVY

 

Od roku 2020 bude nezbytné stavět budovy, které musí plnit požadavky energetické náročnosti jako „budovy s téměř nulovou spotřebou, v souladu se zákonem o hospodaření energií“

 

O této povinnosti koluje mnoho předsudků a dílčích informací a jedním z účelů této příručky, je představit stavbu rodinného domu jako komplexní činnost, která v důsledku vždy vyhoví i tomuto legislativnímu požadavku.

 

Pro ty z vás, kteří se chystají postavit či renovovat dům jsme připravili tuto příručku volně ke stažení.

Metodická příručka pro vyhodnocování úspor energie

Metodická příručka pro vyhodnocování úspor energie v projektech realizovaných městy a obcemi

 

V rámci této příručky je představen komplexní postup přípravy, realizace a vyhodnocování projektů, které mají dopad na spotřebu energie a vody s důrazem na samotný proces vyhodnocování spotřeby energie vody, potažmo dosažené úspory.

 

Tato metodická příručka pro vyhodnocování úspor energie vychází ze zkušeností s prováděním energetického managementu a z potřeby rozšířit a sjednotit postupy, kterými se řídí vyhodnocování úspor pro vlastní potřebu investora, tak pro vyhodnocování dotačních titulů či pro potřeby státní správy. 

 

Ke stažení zde.

Příručka pro energetické manažery

Energetický management pro veřejnou správu

 

 

 

 

Na webových stránkách programu efekt je k dispozici nová příručka pro energetické manažery nejen ve veřejné správě, ke stažení zde.

 

Publikace vznikla na základě poptávky po komplexním přehledu činností a návodů pro praktický výkon energetických manažerů. Pevně věříme, že se nám podařilo ji připravit tak, aby posloužila všem, kteří činnosti energetického manažera již vykonávají, tak těm, kteří se v oboru začínají.

Veřejné osvětlení pro 21. století

Příručka Veřejné osvětlení pro 21. století 

 

Příručka se zaměřuje zejména na přístup k návrhu obnovy a výstavby soustav veřejného osvětlení bez rozdílu její velikosti. Východiskem je úvaha, že „chytrá“ musí být zejména celková koncepce VO na území celého města či obce a rozhodujícím parametrem jsou celkové náklady, zejména pak celková provozní náročnost. Při vyhodnocení vedlejších efektů a možností využití soustavy veřejného osvětlení.

 

Na webových stránkách programu efekt je k dispozici nová příručka Veřejné osvětlení pro 21. století, ke stažení zde.

 

Tato publikace vznikla na základě požadavků z praxe, neboť v oblasti veřejného osvětlení dlouhodobě chyběla „skripta“ shrnující obecně známé záležitosti dostupné z mnoha a která by současně reagovala na bouřlivý vývoj v oblasti světelných LED zdrojů, tzv. chytrého a dynamického osvětlování a dalších technologických možností.