PLÁNUJETE STAVBU PASIVNÍHO DOMU? PROVÁDÍTE REKONSTRUKCI OBJEKTU?

Poradíme Vám jak na to

Nabízíme optimalizaci projektu do pasivního standardu dle metodik TNI 73 0329 (30) A PHPP.

Naše společnost PORSENNA o.p.s. je členem sítě Centra pasivního domu. V rámci svých služeb poskytujeme bezplatné konzultace v oblasti návrhu, výstavby a provozu rodinných a bytových domů. Poradíme vám se stavebně-technickým řešením domu, se systémy vytápění, větrání, přípravy teplé vody, s využitím obnovitelných zdrojů energie apod. Doporučíme optimální variantu energeticky úsporných opatření podloženou výpočtem. 

 

Pro kvalifikovaný návrh Vašeho projektu je Vám v naší společnosti k dispozici držitel prestižního evropského certifikátu “Certified Passive House Designer”, který vydává Passivhaus Institut Darmstadt. Mezinárodní seznam všech certifikovaných osob naleznete na stránkách Passivhaus Institut Darmstadt (zde).

 

Co je TNI a PHPP

Pro posuzování stavby z hlediska spotřeby energie se v ČR zpravidla používají dvě metodiky. První je národní metodika TNI (technická normalizační informace) 73 0329 a 73 0330, stanovující jednotný postup hodnocení rodinných a bytových domů s velmi nízkou energetickou náročností, zejména nízkoenergetických a pasivních domů podle přílohy A ČSN 73 0540-2:2007. Druhá je metodika PHPP podle Passivhaus Institutu v Darmstadtu, užívaná především v německy mluvících zemích pro návrh pasivních domů. Zkratka vznikla z německého slova Passivhaus Projektierungspaket. Obě metodiky vycházejí z evropské normy EN ISO 13 790 (Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení).

Metodika TNI hodnotí a porovnává posuzovaný objekt se „srovnatelným standardním objektem“, PHPP je vhodné použít pro návrh a optimalizaci projektu. Obě metody také uvažují rozdílná klimatická data, resp. TNI z důvodu možnosti vzájemného porovnání, používá stejná data pro všechny objekty, ať už jsou postavené kdekoliv. PHPP naopak zohledňuje konkrétní umístění. Výhoda optimalizace návrhu stavby dle metodiky PHPP je také v tom, že je uznávaná i v zahraničí, zatímco TNI pouze u nás.  Podle PHPP jsou hodnoceny např. všechny pasivní domy v Německu a na základě tohoto výpočtu je možné získat i prestižní certifikát PHI (Passivhaus Institutu v Darmstadtu, Německo) i na budovy postavené v ČR.

Informace o ekonomickém porovnání provozu pasivního domu a běžné výstavby naleznete zde.

Co je energeticky pasivní standard

Každá nově postavená budova musí splňovat požadavky národních norem. Energeticky pasivní standard představuje (zatím) dobrovolné splnění určitých kritérií, která jsou přísnější, než je běžný standard a která zajišťují šetrný provoz budovy z hlediska spotřeby energie, především na vytápění. Minimalizují se tak provozní náklady na bydlení. Dá se očekávat, že požadavky technických norem se budou v budoucnu zpřísňovat právě směrem k pasivnímu standardu.

Porovnání kritérií pro pasivní standard u metodik TNI i PHPP je patrné z následující tabulky:

 

Kritérium

Označení

Jednotka

Požadavek TNI

Požadavek PHI

 

Metodika výpočtu

 

 

TNI 73 0329
TNI 73 0330

PHPP

1

Měrná potřeba tepla na vytápění

EA

kWh/(m2.rok)

≤ 20, resp. 15 1)

≤ 15

2

Potřeba primární energie z neobnovitelných zdrojů

PEA

kWh/(m2.rok)

≤ 60 2)

≤ 120 3)

3

Neprůvzdušnost obálky budovy

n50

h-1

≤ 0,6

≤ 0,6

1) Hodnota 20 kWh/(m2.rok) platí pro rodinné domy, 15 kWh/(m2.rok) platí pro bytové domy.
2) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov (bez osvětlení a ostatních domácích spotřebičů).
3) Energie na vytápění, přípravu teplé vody, technické systémy budov, osvětlení a ostatní domácí spotřebiče.

Pozn.: Mimo  hlavní požadavky, uvedené v předchozí tabulce, existují i další kritéria, která jsou závazná, nebo se alespoň doporučuje jejich splnění. Jsou jimi např.: doporučené hodnoty součinitelů prostupu tepla jednotlivými konstrukcemi, nepřekročení určité nejvyšší teploty vzduchu v objektu v letním období, účinnost rekuperace tepla a další.

Pro více inormací uvádíme příklad prvního energeticky pasivního domu Koti Hyacint v ČR.

V souvislosti s programem Zelená úsporám byla hodnotící kritéria pro objekty zvolena dle české metodiky výpočtu (TNI). Většina „pasivních domů“, o kterých se mluví v souvislosti s tímto programem, nesplňují podmínky pro pasivní domy dle PHI (Passivhaus Institutu) podle definice dle Dr. Wolfganga Feista.

Ke dni 1. 3. 2011 byl postaven na území ČR pouze jediný rodinný dům certifikovaný PHI, jehož vlastnosti byly ověřeny metodikou PHPP (více zde).

Co nabízíme

  • Kompletní servis při plánování stavby pasivního či nízkoenergetického domu, od studie, přes projekt až po samotnou stavbu
  • Energetické zhodnocení objektu (novostavby i rekonstrukce) podle metodiky TNI 73 0329 (rodinné domy) a TNI 73 0330 (bytové domy) a podle metodiky PHPP
  • Poradenství v oblasti energetických systémů budovy (vytápění a řízené větrání) a obnovitelných zdrojů energie

Pro dosažení vyšší kvality projektu doporučujeme uplatnit princip čtyř očí, tzn. společné konzultace nad projektem ve více lidech, resp. profesí!

Kontaktujte nás na tel.: 241 730 336, mobil: 603 286 336, e-mail: ops@porsenna.cz.

 RD - dřevostavba - Votice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek:  Rodinný dům -  dřevostavba, umístění: Votice, Středočeský kraj
Architekt:  Ing. arch. Josef Smola, realizace: PORSENNA stavební s.r.o.
 


Užitečné odkazy

http://www.pasivnidomy.cz
http://www.porsennastavebni.cz