ZAVEDEME VÁM ENERGETICKÝ MANAGEMENT

Energetický management obecně

... je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Jedná se o uzavřený cyklický proces neustálého zlepšování energetického hospodářství, který se skládá z následujících činností:

 • měření spotřeby energie (monitoring),
 • stanovení potenciálu úspor energie a cílů,
 • realizace opatření,
 • vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření,
 • porovnávání velikosti úspor předpokládaných a skutečně dosažených,
 • aktualizace energetických koncepcí, energetických plánů města a akčních plánů k energetickému plánu města.

Enrgetický management - zlepšování

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osvědčený postup při zavádění energetického managementu (nejen ve městech a obcích)

Od roku 2004 pomáháme zavádět energetický management ve městech a obcích. Tato služba je poskytována na základě individuálních potřeb požadavků města a jejím cílem je jak úspora energie a tím i finančních prostředků, tak zajištění vyšší energetické bezpečnosti a soběstačnosti do budoucna pomocí systematického přístupu při správě majetku, plánování investic a provozních nákladů.

Zavedení energetického managementu je systémovým a investičně nenáročným krokem. Cílem je postupné dosahování významných úspor energie a zlepšení organizace práce.

 1. Monitoring spotřeby
 2. Analýza dat o spotřebě
 3. Energetické plánování (plánování úspor)
 4. Vytipování budov s významnou spotřebou – pro detailnější energetický management

Za účelem sledování dat a měření spotřeby energie byl vyvinut softwarový nástroj speciálně pro potřeby měst a obcí. Tento softwarový nástroj je možné bezplatně vyzkoušet na stránkách http://www.energetickymanagement.cz/


Energetický management dle ČSN EN ISO 50001

Jedním z procesů, který pomáhá snižovat provozní náklady v oblasti energetického managementu, je důsledné a dlouhodobé energetické plánování. Strategické dokumenty města v oblasti komunální energetiky mohou ovlivňovat buď všechny budovy a zařízení na území města (typicky územní plán, územní energetická koncepce, integrovaný plán rozvoje města) nebo pouze budovy a zařízení ve vlastnictví města (energetické plány města, akční plány k energetickým plánům).

O dlouhodobém systematickém sledování a plánování také pojednává světově platná norma ČSN EN ISO 50001. Ta je založena na principu neustálého zlepšování a snaží se dát organizacím návod, jak postupně dosáhnout maximální úspory energie a s tím souvisejících provozních nákladů.

Na zavedení energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001 je v posledních letech pravidelně vypisována dotace Ministerstva průmyslu a obchodu, o kterou mohou žádat kraje a města nad 10 000 obyvatel i jednotlivé městské části. Pro letošní rok je příjem žádostí ukončen dne 28. 2 2017.

infolist – ISO 50001

Společnost PORSENNA o.p.s. pomáhá městům se zavedením EM dle ČSN EN ISO 50001 od roku 2013. Od té doby jsme Systém managementu hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001 zavedli v sedmi městech ČR :

 • Chrudim
 • Jablonec nad Nisou
 • Opava
 • Tábor
 • Kolín
 • Česká Lípa
 • Děčín

Energetický management v Operačním programu Životní prostředí

Od roku 2016 se v podmínkách Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) objevuje požadavek na zavedení energetického managementu na všech podpořených objektech. Používáním SW e-manažer má organizace tuto podmínku automaticky splněnou.

SW e-manažer - řešení nejen pro OPŽP

 • nástroj pro energetický management měst, obcí a jiných organizací
 • informační systém pro hospodaření s energií
 • pomáhá řešit základní problémy organizace ve vztahu k hospodaření s majetkem
 • monitoring a vyhodnocování spotřeby energie, vody a nákladů z několika uživatelských úrovní
 • ruční odečty, dálkové odečty, klimatická data, výhřevnost paliv, cenová rozhodnutí ERÚ, dokumenty
 • pravidené vyhodnocování, hotline, odborná podpora

více na e-manažer

Zavedení energetického managementu podle OPŽP

Je určeno pro všechny typy žadatelů v ose 5 OPŽP 2014 – 2020; pro renovace i novou výstavbu (oblasti podpory 5.1 a 5.2). Zavedením účinného energetického managementu s využitím aplikace e-manažer splníte podmínky energetického managementu projektů podpořených v rámci osy 5 OPŽP. Získáte tím tedy přehled spotřeby energie a vody a o nákladech, vhodný nástroj pro vyhodnocování jednotlivých opatření a plnění legislativních požadavků.

Licence na užívání aplikace e-manažer pro jednu budovu na dobu 5 let stojí jednorázově pouze 19 965 Kč vč. DPH.

V případě více budov nabídneme standardní řešení; cena licence nepřesáhne 2 000 Kč / budovu / rok vč. DPH. V případě, že nemáte zajištěnou pozici energetického manažera, resp. odpovědné osoby, pomůžeme Vám najít vhodné řešení.

Naše společnost má 12 let zkušeností v oblasti energetiky a stavebnictví, vlastníme jedinečné řešení pro energetický management, zavedli jsme EM v souladu s ISO 50001 ve 4 městech a pomáháme s vedením EM ve více než 10 městech.