PORSENNA o.p.s. podporuje využívání obnovitelných zdrojů energie.

V rámci naší činnosti provádíme

Zpracování energetických auditů na obnovitelné zdroje energie

Mezi druhy obnovitelných zdrojů energie patří:

 • bioplyn (bioplynové stanice) - více zde                         
 • ​biomasa (dřevo, dřevěná štěpka, pelety,...)
 • sluneční energie (solární termické systémy,fotovoltaika)
 • voda (malé vodní elektrárny)
 • vítr (větrné elektrárny)
 • země (geotermální elektrárny)

Studie proveditelnosti

 • Technicko-ekonomické hodnocení projektu, investičního záměru

Odborné posudky pro potřeby žádosti o dotaci, pro posouzení provozu, pro vyhodnocení akce v oblasti

 • bioplynových stanic 
 • tepla a elektřiny z biomasy
 • solárních termických systémů
 • fotovoltaiky

Návrhy možností na využití tepla z bioplynových stanic

Dle cenového rozhodnutí ERÚ budou v roce 2012 v rámci vyšších výkupních cen zvýhodněny pouze projekty, ve kterých bude využití vyrobené tepelné energie minimálně v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a tepla. Tato podmínka bude kontrolována Státní energetickou inspekcí.

Nechte si u nás zpracovat analýzu možností na využití tepla z bioplynové stanice.

Pomůžeme Vám zajistit ekonomickou udržitelnost vašeho projektu. Více zde.

BIOPLYNOVÉ STANICE

Bioplynové stanice (zkráceně BPS) jsou moderní a ekologická zařízení, která se běžně provozují v celé Evropě. Zpracovávají širokou škálu materiálů a odpadů organického původu prostřednictvím procesu anaerobní digesce za nepřístupu vzduchu v uzavřených reaktorech. Výsledkem procesu je pak bioplyn, který je zatím nejčastěji používán k efektivní výrobě elektřiny a tepla, a dále digestát, který lze používat jako kvalitní hnojivo.

PORSENNA o.p.s. podporuje myšlenku výstavby a provozu bioplynových stanic, resp. výrobu ekologické energie. Za dobu svojí existence jsme zpracovali přes 100 energetických auditů na bioplynové stanice.

V rámci našich služeb nabízíme

Zpracování energetických auditů

 • pro potřeby žádosti o státní dotaci
 • pro získání úvěru z banky
 • pro posouzení investičního záměru

Aktualizace energetických auditů

(úpravy původních auditů dle aktuálních podmínek a potřeb)

Zpracování expertních posudků a odborných analýz z hlediska posouzení využití tepla v bioplynových stanicích

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 7/2011 na rok 2012 zpřísňuje podmínky pro udělení vyšší finanční podpory. U bioplynových stanic uvedených do provozu po 1. lednu 2012 včetně je podmínkou pro poskytnutí vyšší podpory výroba a efektivní využití vyrobené tepelné energie minimálně v úrovni 10 % vůči vyrobené elektřině v daném roce, s výjimkou elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a tepla. Tato podmínka bude kontrolována Státní energetickou inspekcí.

Užitečné odkazy:

http://biom.cz/cz-bioplyn/