Informační systém EnMS, kompatibilní s normou ČSN EN ISO 50001

Je vyvíjen a provozován společností PORSENNA o.p.s. a je určen především pro města, obce a další organizace (např. viz typ žadatele v ose 5 OPŽP 2015-2020) a slouží jako základní nástroj energetického managementu. Jednoduchým způsobem umožňuje:

 • ukládat data o vybraných budovách a zařízeních, pravidelné záznamy odečtů jednotlivých měřidel
 • vyhodnocovat data v podobě přehledných tabulek a grafů
 • sledovat a hlídat mimořádné stavy
 • hlídat a kontrolovat termíny
 • sledovat plnění předpokládaných efektů prováděných opatření
 • pasportizaci objektů
 • správu dokumentů
 • optimalizaci odběrných míst

a další funkce, které jsou vyvíjeny ve spolupráci s uživateli. Jedná se o dálkově spravovanou databázi, k níž má každý uživatel přístup pomocí přiděleného jména a hesla přes webové rozhraní.

Jedinečnosti řešení

SW e-manažer je neustále vyvíjen ve spolupráci s městy, které EM dlouhodobě provozují. Díky tomu e-manažer umí a dělá právě to, co města k výkonu energetického managementu potřebují. Jedinečnost řešení lze představit třemi slovy:

jednoduše  /  přehledně  /  účinně

 • maximální jednoduchost, požadovaná ze strany uživatelů
 • maximální přehlednost v uložených datech a generovaných výstupech
 • maximální usnadnění práce energetika účinnými procesy a funkcemi

Vymezení SW e-manažer v procesu energetického managementu

Pro účinnou a efektivní práci v oblasti energetického managementu je třeba spojení funkčního systému a kvalifikované osoby znalé problematiky. 

V případě splnění obou podmínek získává organizace na základě pravidelně dodávaných informací z měřidel a dokumentů mnoho benefitů a efektivně šetří provozní náklady, a to současně při plnění legislativních požadavků, které na ni jsou kladeny.

 

 

 

 

 

 

Přínosy SW e-manažer

Díky mnoha funkcím aplikace e-manažer má uživatel přehled o veškerém majetku města a zároveň vidí na jednom místě sjednocená veškerá data, která mu mohou posloužit jako podklad při hromadném nákupu energie, přípravě rozpočtu, zpracování energetických dokumentů, a dalších. 

SW e-manažer dokáže upozornit na havárie a jiné nežádoucí spotřeby, pomáhá s plněním legislativních požadavků a podmínek dotačních programů a v neposlední řadě samozřejmě také motivuje samotné pracovníky k úsporám nákladů a energie.

KOMPLETNÍ PŘEHLED

o spotřebě energie a vody na veškerém majetku

 • vždy aktuální spotřeba, náklady, predikce
 • kompletní data pro sdružený nákup
 • podklady pro plánování a rozpočet
 • všechny funkce na 2 kliknutí
 • kompletní přehled majetku
 • vždy aktuální  přehled odběrných míst
 • správa a archivace dokumentů
 • přehledy spotřeb, úspor, akcí a opatření
 • data z ručních i dálkových odečtů

KONTROLA ÚČINNOSTI

realizovaných opatření a plnění podmínek dotačních programů

 • pravidelné a cílené reporty
 • vyhodnocení dosažených úspor
 • kalendář pro evidenci a plánování akcí
 • automatizované upozornění na termíny
 • vyhodnocování provedených opatření
 • roční, měsíční a specifické reporty (ZVA)
 • hlášení překročení plánované spotřeby
 • automatická kontrola správnosti odečtů
 • rozdělení spotřeby dle účelu

ZABEZPEČENÍ A ŘÍZENÍ

optimálního provozu budovy

 • okamžité přehledy spotřeby a nákladů
 • včasné odhalení nestandardních stavů
 • hlídání výše plánované spotřeby/úspory
 • porovnání výpočtové a reálné spotřeby
 • základní pasport budovy
 • interaktivní přehledy a grafy
 • hlídání nežádoucích provozních stavů
 • nastavení mezí tolerance pro hlídání spotřeby
 • ET křivky

OBJEKTIVNÍ POROVNÁNÍ

spotřeby a nákladů

 • normované spotřeby klimatickými daty
 • měrné spotřeby (na m2, na osobu)
 • zjednodušení plánování nákladů
 • zpřesnění přípravy rozpočtu
 • porovnání spotřeb a nákladů podle sektorů, budov, médií, IČ, atd.
 • integrované ceny ERÚ
 • měrné spotřeby (kWh/osobu, kWh/m2, m3/osobu)
 • predikce spotřeby a nákladů

PLNĚNÍ POŽADAVKŮ

legislativních i technických

 • aktualizovaný přehled související legislativy
 • upozornění na zákonné termíny
 • hlídání termínů servisu a údržby
 • odborná podpora
 • interaktivní přehled akcí a termínů
 • přehled legislativních požadavků
 • archiv dokumentů (PD, EA, PENB a dalších)

Dále garantujeme

 • bezplatné a nezávazné osobní představení SW ve Vaší organizaci
 • proškolení energetika organizace a všech dalších uživatelů aplikace
 • zprovoznění systému - vytvoření profilů budov a měřidel, uživatelských účtů, nahrání historických dat
 • pravidelnou kontrolu - automaticky každého zadaného odečtu, pravidelnosti zadávání odečtů
 • nepřetržitý přístup z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu
 • zákaznický servis (telefon, e-mail)
 • správu a zálohování dat
 • libovolný počet uživatelů
 • průběžné aktualizace software na základě Vašich požadavků
 • žádné další navýšení ceny SW - veškerý budoucí upgrade v ceně

 

 

Vstupte a vyzkoušejte

 • prohlédněte si výstupy softwaru e-manažer
 • vyzkoušejte jeho základní funkce
 • vše Vám rádi bezplatně a nezávazně představíme osobně
 • přímo na Vašem pracovišti – zavolejte 777 294 643

Zpravodaj ENERGETICKÝ MANAŽER PRO MĚSTA A OBCE

Jako podporu k software a informační kanál pro uživatele a další osoby zajímající se o energetický management vydává společnost PORSENNA o.p.s. pravidelný Newsletter informující o novinkách v aplikaci, o dotačních titulech, pořádaných akcích a představuje příklady dobré praxe.

Přehled vydaných zpravodajů najdete ke stažení níže

2022 2021 2020

PODZIM / ZIMA

 

 

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO  

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO 

 
2019 2018 2017

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO

 
2016 2015 2014

PODZIM / ZIMA

JARO / LÉTO

PODZIM / ZIMA

 JARO / LÉTO

PODZIM / ZIMA

 JARO / LÉTO

 
2013 2012/2013 2012 2011

PODZIM / ZIMA

ZIMA

PODZIM

JARO

PODZIM

JARO