PORSENNA o.p.s. byla založena v roce 2004 jako obecně prospěšná společnost poskytující služby a poradenství zejména municipalitám, regionům, středním a malým firmám a fyzickým osobám v oblasti energetického hospodaření se zaměřením na realizaci energetických úspor a využívání obnovitelných zdrojů energie. Hlavní aktivity společnosti jsou zaměřeny na:

  • studie proveditelnosti, energetické audity a odborné posudky v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie,
  • hodnocení energetické náročnosti budov podle požadavků platné legislativy a souvisejících technických norem,
  • zavádění energetického managementu v souladu s ČSN EN ISO 50001,
  • přípravu a vedení procesu výběru dodavatele pro projekty realizované metodou EPC (Energy Performance Contracting),
  • strategické, rozvojové a koncepční studie v oblasti energetické účinnosti, obnovitelných zdrojů energie, energetického managementu a udržitelného rozvoje,
  • informační, vzdělávací a propagační aktivity a konzultace v oblasti hospodaření energií, obnovitelných energetických zdrojů a udržitelné výstavby,
  • poradenství v oblasti trendů, programů a projektů se odvíjí od zkušeností společnosti PORSENNA, o.p.s. v participaci v mezinárodních týmech, zpracování energetických auditů a studií proveditelnosti v rámci aktuálních výzev dotačních programů,
  • společnost PORSENNA o.p.s. je členem APES – Asociace poskytovatelů energetických služeb a CPD – Centra pasivního domu a má k dispozici certifikovaného projektanta pasivních domů (podle metodiky PHPP) a energetického auditora,
  • společnost má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti do výše 10 000 000 Kč,
  • společnost provozuje systém energetického managementu pro města a obce, viz http://www.energetickymanagement.cz/.