Vážení přátelé, mílí příznivci,

předkládáme Vám v digitální podobě výroční zprávy za poslední roky působení naší společnosti, přehled našich činností v těchto letech a zprávy o hospodaření naší obecně prospěšné společnosti.

Děkujeme všem za přízeň a těšíme se na setkávání a spolupráci v dalších letech.