Tepelně-technické hodnocení a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění včetně průkazu ENB rodinného domu v Praze - Kamýku

(duben 2012)

 • Posouzení rodinného domu v PHPP na základě předložené projektové studie objektu
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI)
 • Optimalizační návrh vedoucí ke snížení potřeby tepla na vytápění

 

Tepelně-technické hodnocení a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění rodinného domu v Malých Hrašticích

(duben 2012)

 • Posouzení rodinného domu v PHPP, a to na základě předložené projektové studie objektu
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI)

 

Tepelně-technické hodnocení a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění rodinného domu v Praze - Michli

(únor 2012)

 • Posouzení rodinného domu v PHPP, a to na základě předložené projektové studie objektu
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI) a dle TNI 73 0329
 • Návrh opatření na snížení měrné potřeby tepla na vytápění

 

Tepelně-technické hodnocení a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění rodinného domu ve Zvoli u Prahy

(listopad 2011)

 • Posouzení rodinného domu v PHPP, a to na základě předložené projektové studie objektu
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI) a dle TNI 73 0329
 • Návrh opatření na snížení měrné potřeby tepla na vytápění

 

Posouzení objektu dle metodiky PHPP a navržení úprav vedoucích ke snížení energetické náročnosti

(srpen 2011)

Vestavba obytného podkroví v bytovém domě Řehořova 14 v Praze 3 - Žižkově


 

Tepelně-technické hodnocení a výpočet měrné roční potřeby tepla na vytápění rodinného domu ve Staré Boleslavi

(červenec 2011)

Novostavba rodinného domu ve Staré Boleslavi

 • Posouzení rodinného domu v PHPP, a to na základě předložené projektové dokumentace objektu a informací investora
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI) a dle TNI 73 0329

 

Optimalizace projektu studie rodinného domu (Dobříš)

(leden 2011)

Předmětem optimalizace bylo kombinované hodnocení rodinného domu, a to na základě předložené projektové studie objektu, dále vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu (jak dle PHPP, tak dle programu Zelená úsporám) a návrh opatření na snížení měrné potřeby tepla na vytápění.

Konstrukce objeku, stínění oken, dispoziční řešení, orientace a technická zařízení objektu byla optimalizována s důrazem na splnění nízkých investičních nároků a nízkou energetickou náročnost budovy.

Potřeba tepla na vytápění dle PHPP:

 • Původní:      41,1 kWh/m2 za rok
 • Návrh:         20,4 kWh/m2 za rok

Parametry pasivního domu definované programem Zelená úsporám splněny nebyly. Byla navržena taková opatetření, po jejichž realizaci budou splněna kritéria dotačního programu Zelená úsporám v oblasti podpory B. Objekt nesplnil požadavky na pasivní dům definované Passihaus Institutem v Darmstadtu. Předmětem vyhodnocení nebyla neprůvzdušnost obálky budovy a nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti.


 

Optimalizace projektu rekonstrukce stávajícího rodinného domu (Praha)

(září 2010)

Předmětem optimalizace byla komplexní rekonstrukce rodinného domu, na základě předložené projektové dokumentace. Návrh stavebních úprav a koncept způsobu vytápění a větrání. Objekt byl posuzován dle metodiky TNI 730329. Součástí optimalizace byla i realizace solárně-termických kolektorů a tepelného čerpadla vzduch-voda.

Konstrukce objeku, stínění oken a technická zařízení objektu byla optimalizována s důrazem na splnění podmínky nízké energetické náročnosti budovy.

Potřeba tepla na vytápění:

 • Původní:     218,4 kWh/m2 za rok
 • Návrh:         36,0 kWh/m2 za rok

Parametry pasivního domu definované programem Zelená úsporám splněny nebyly. Byla navržena taková opatetření, po jejichž realizaci budou splněna kritéria dotačního programu Zelená úsporám v oblasti podpory A1. Objekt nesplnil požadavky na pasivní dům definované Passihaus Institutem v Darmstadtu. Předmětem vyhodnocení nebyla neprůvzdušnost obálky budovy a nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti.


 

Optimalizace projektu rodinného domu (Chlumec nad Cidlinou)

(prosinec 2010)

Předmětem optimalizace bylo kombinované hodnocení rodinného domu, a to na základě předložené projektové studie objektu, dále vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu (jak dle PHPP, tak dle programu Zelená úsporám) a návrh opatření na snížení měrné potřeby tepla na vytápění.

Konstrukce objeku, stínění oken, dispoziční řešení, orientace a technická zařízení objektu byla optimalizována s důrazem na splnění nízkých investičních nároků a nízkou energetickou náročnost budovy.

Potřeba tepla na vytápění dle TNI 730329:

 • Původní:  29,9 kWh/m2 za rok
 • Návrh:     18,6 kWh/m2 za rok

Parametry pasivního domu definované programem Zelená úsporám splněny nebyly. Byla navržena taková opatetření, po jejichž realizaci budou splněna kritéria dotačního programu Zelená úsporám v oblasti podpory B. Objekt nesplnil požadavky na pasivní dům definované Passihaus Institutem v Darmstadtu. Předmětem vyhodnocení nebyla neprůvzdušnost obálky budovy a nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti.


 

Posouzení 2 pasivních rodinných domů (Kytín)

(prosinec 2010)

Součástí posouzení projektů dvou pasivních rodinných domů v Kytíně bylo:

 • Posouzení rodinného domu v návrhovém nástroji PHPP, a to na základě předloženého projektu ve fázi studie rodinného domu a vstupů z již provedeného výpočtu v PHPP
 • Vyhodnocení splnění kritérií pasivního domu definovaných Passivhaus Institutem v Darmstadtu (PHI) a dle TNI 73 0329
 • Návrh opatření na stavebních konstrukcích ke snížení měrné potřeby tepla na vytápění a dosažení požadovaného standardu tzn. maximálně 15 kWh/(m2rok)
 • Poradenství k řešení technických zařízení budovy (systému větrání, vytápění, ohřev vody)

 

PD ZahořanyEnergetická koncepce RD (Zahořany)

(leden 2006)

V rámci architektonické studie RD s nízkou potřebou energie na vytápění vypracovány dvě varianty krytí potřeby energie (nízkoenergetický a pasivní dům) včetně porovnání investičních nákladů (2005-2006)


 

RD Zahořany

Rekonstrukce rodinného domu, Nesuchyně (Rakovník)

(květen 2005)

Doporučení k optimalizaci spotřeby energie na vytápění ve stávajícím objektu týkající se konstrukčního řešení, systému vytápění i vhodných změn ve stávajícím projektu (květen 2005).


 

Organizace studentské soutěže "o nejlepší návrh pasivního rodinného domu v Krupce u Teplic"

(říjen 2007 - únor 2008)

Účelem a posláním soutěže, kterou vyhlásila společnost KNAUF INSULATION, spol. s r.o., je nalézt nejlepší možné řešení návrhu rodinného domu v pasivním standardu, který bude splňovat nejvyšší nároky na zdravé a pohodlné bydlení. POSRENNA o.p.s. byla organizátorem této soutěže.

Do soutěže se přihlásilo 12 týmů, ve kterých mělo být zapojeno celkem 19 studentů. Nakonec bylo dokončeno a odevzdáno 6 projektů, na nichž spolupracovalo 10 studentů. Na základě vyhodnocení odborné poroty bylo dne 8. 2. 2008 provedeno celkové vyhodnocení soutěžních návrhů a byly stanoveny ceny.
V soutěži bylo tedy uděleno kromě hlavní ceny ve výši 25 000,- Kč také osm zvláštních cen, každá ve výši 5 000,- až 10 000,- Kč.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže a předání cen se uskutečnilo ve čtvrtek 14. února 2008 od 11:00 v Klubu architektů na Betlémském náměstí 169/5a v Praze – Starém Městě.

Soutěžní podmínky a podklady:
Soutěžní podmínky
Přílohy soutěžních podmínek (pdf / doc)
Soutěžní podklady

Starší dokumenty:
Podrobnější informace o soutěži
Informační leták