Realizace dalšího projektu EPC zahájena

Realizace dalšího projektu EPC zahájena 18. 5. 2020 - tentokrát na bazénu v Hustopečích

Koncem dubna schválilo zastupitelstvo města Hustopeče smlouvu s vybraným dodavatelem, společností Amper Savings, a.s., na realizaci projektu EPC v areálu plaveckého bazénu. Výběr dodavatele probíhal v režimu nadlimitní veřejné zakázky (JŘsU), jejíž administraci a odbornou asistenci zajišťovala společnost PORSENNA o.p.s.

Projekty EPC se vyznačují zárukou za dosažené přínosy a v tomto konkrétním případě  dojde  v následujícím  letním  období ke kompletní modernizaci tepelného hospodářství a k výměně svítidel. Po dobu 10 let bude dodavatel ručit za dosažení sjednaných přínosů. Výhodou pro město je i skutečnost, že cena projektu přesahující 11 mil. Kč bude moci být splácena postupně s využitím garantovaných úspor.

Jedná se již o sedmý projekt administrovaný společností PORSENNA o.p.s. s celkovými realizovanými úsporami více než 16 mil.Kč ročně při celkové investici téměř 190 mil.Kč.