Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.

Vystudoval elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku (1994), dále absolvoval bakalářské a poté i postgraduální studium na provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze, obor řízení a ekonomika podniku (1997 - 2001). V letech 1993–1996 pracoval v projekční firmě AZ Elektroprojekce, specializace: silnoproudé instalace v obytných budovách a technologických celcích, projektant osvětlení. Od roku 1996 působil jako finanční konzultant a ekonomický poradce. V období 1999 - 2003 pracoval v oddělení environmentální ekonomiky Českého ekologického ústavu se specializací na ekonomiku obnovitelných zdrojů a na přípravu Státního programu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů energie. Od roku 2004 je výkonným ředitelem společnosti PORSENNA o.p.s., která se zaměřuje na propagaci udržitelné energetiky a stavitelství, zavádění energetického managementu a další projekty v oblastech ochrany klimatu a životního prostředí. V letech 2005 – 2008 byl předsedou CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu a dále působí jako konzultant v oboru obnovitelných zdrojů energie a úspor energie.


Autorsky se spolupodílel například na následujících vybraných dokumentech a činnostech: metodická příprava Státního programu na podporu úspor energie a využívání obnovitelných zdrojů energie, části B pro roky 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, příprava programu podpory výroby a využití bioplynu a výstavby bioplynových stanic (2001, 2002), návrh kampaně na podporu využívání obnovitelných zdrojů energie (2001), návrh přechodu podpor ve stavebnictví k podporám udržitelného stavitelství (2002), Strategie udržitelného rozvoje pro ČR (2002), Analýza veřejných podpor s negativním vlivem na životní prostředí a podpor, které nejsou v souladu s principem udržitelného rozvoje (2002), Spolupráce na přípravě Státní energetické koncepce (2003), Potenciál a využití obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2020 a 2050 (2004), Energeticky soběstačná obec v Ústeckém kraji (2006), Akční plán pro biomasu pro Českou republiku (2007), Studie potenciálu úspor energie v budovách pro bydlení a v terciárním sektoru (2008).