Diana Omámíková

Nastoupila do společnosti PORSENNA o.p.s. na jaře roku 2016 jako asistentka/recepční na recepční, asistentské a administrativní činnosti; spolupráci na administraci a řešení projektů; asistenci a administraci projektů v programu Nová zelená úsporám; správu a management, finanční řízení projektu, řešení smluv a výběrových řízení, věcné řešení projektu Dynamic Light CE452.

Od jara 2018 pracovala na pozici office managera, kdy měla na starosti přípravu podkladů pro účetní firmu; personalistiku; marketing; administraci veřejných zakázek; nadále spolupracuje na administraci a řešení projektů, asistence a administrace projektů v programu Nová zelená úsporám; správě a managementu, finančnímu řízení projektu, řešení smluv a výběrových řízení, věcného řešení projektu Dynamic Light CE452.

Od jara 2021 spolupracuje na zavádění a udržování energetického managementu, má na starosti smluvní záležitosti a akvizici SW e-manažer, administraci podání žádostí o dotace a administraci veřejných zakázek, od podzimu 2022 pak na pozici Projektová manažerka pro oblast implementace energetického managementu. Na této pozici má na starosti zavádění a provoz energetického managementu dle normy ČSN ISO 5001, podporu prodeje a akvizice SW e-manažer a management klientské podpory (správy).