Ing. Lucie Stuchlíková

V roce 1996-2002 absolvovala magisterský studijní program na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor konstrukce pozemních staveb (specializace Stavební fyzika). Diplomovou práci „Pasivní dum v českých podmínkách“ obhájila v lednu 2002.

V období 2002-2004 pracovala ve středisku energetiky a životního prostředí v konzultační a poradenské firmě CITYPLAN, spol. s r.o., jako vedoucí projektu. Zabývala se zpracováním energetických auditů bytových domů, objektů občanské vybavenosti (mateřských a základních škol, objektu HZS, sportovního areálu, studentských kolejí, apod.) a energetických zdrojů. Dále se podílela na zpracování územních energetických koncepcí. Od roku 2004 spolupracuje se společností PORSENNA o.p.s. na projektech v oblasti energetiky, stavebnictví a životního prostředí.

V současné době se podílí mj. na projektech vzdělávání a osvěty pro školy v oblasti úspor energie, na poradenství pro města a obce v oblasti energetického managementu, pasivních domů, úspor energie a využití obnovitelných zdrojů, na zpracování energetických auditů budov a zařízení v rámci žádostí o dotace z EU, apod. Je zapsána do Seznamu energetických auditorů vedeného MPO podle § 11 odst.1 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, s osvědčením č. 261 ze dne 16. května 2007. Absolvovala kurz Centra pasivního domu "Navrhování pasivních domů" a vzdělávací kurz "Pojektový manažer v OP ŽP". Pasivně umí anglicky a německy.
 

Ve společnosti PORSENNA o.p.s. působí jako externí spolupracovník. Vedle spolupráce na projektech uvedených v referencích je zpracovatelem např. níže uvedených projektů v období 2007-2011:

 • EA bytového domu Koněvova, Ústí nad Labem (program Nový PANEL)
 • Průkaz ENB novostavby rodinného domu v Neveklově
 • Kompletní vypracování a podání žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám na výměnu oken a zateplení půdy v rodinném domě ve Bzí u Železného Brodu (odborný posudek, projektová dokumentace, krycí list, formuláře žádosti včetně požadovaných příloh)
 • EA Rekonstrukce (technické zhodnocení) výrobních hal společnosti HEDERA ZIMA, spol. s.r.o. (program EKO-ENERGIE, OPPI)
 • Kompletní vypracování a podání žádosti o dotaci v programu Zelená úsporám na instalaci solárního systému v rodinném domě v Praze - Uhříněvsi (odborný posudek, projektová dokumentace, krycí list, formuláře žádosti včetně dalších požadovaných příloh, podání žádosti na základě plné moci)
 • Žádost o dotaci v programu Zelená úsporám na zateplení stropu pod nevytápěnou půdou v RD v Praze 4 - Lhotce (odborný posudek, krycí list, formuláře žádosti)
 • Kompletní žádost o dotaci v programu Zelená úsporám na instalaci individuálních solárních systémů v jednotlivých bytech nízkoenergetického bytového domu v Dolních Měcholupech (odborný posudek, projektová dokumentace, krycí list, formuláře žádosti včetně dalších požadovaných příloh) - dotace přiznána
 • Průkaz ENB novostavby rodinného domu v Praze - Libuši
 • Kompletní žádost o dotaci v programu Zelená úsporám na instalaci tepelného čerpadla v RD v Mnichovicích (odborný posudek, projektová dokumentace, krycí list, formuláře žádosti)
 • Kompletní žádost o dotaci v programu Zelená úsporám na výměnu oken, zateplení a instalaci solárního systému v RD v Praze 4 - Krči (odborný posudek, projektová dokumentace, krycí list, formuláře žádosti) - dotace přiznána
 • Žádost o dotaci v programu Zelená úsporám na výměnu oken v RD v Praze 4 - Podolí (odborný posudek, krycí list, formuláře žádosti)
 • Průkaz ENB novostavby rodinného domu a hospodářské budovy v Nesuchyni
 • EA Obecního úřadu ve Všenorech a Základní školy Všenory (pro účely dotačního programu OPŽP) - dotace přiznána
 • EA a průkaz ENB Mateřské školy Žleby (program OPŽP) - dotace přiznána
 • Odborný posudek solárního systému pro ohřev vody a posudek tepelného čerpadla v RD v Rašíně (program SFŽP)
 • Průkaz ENB novostavby rodinného domu ve Vyžlovce
 • EA Základní školy a mateřské školy ve Strážnicích (program OPŽP) - dotace přiznána
 • Průkaz ENB novostavby polyfunkčního domu v Praze-Libuši
 • EA Využití odpadního tepla z výroby pro vytápění a ohřev vody v administrativních a výrobních budovách společnosti KAMAX s.r.o. (program EKO-ENERGIE, OPPI)
 • Odborný posudek solárního systému pro ohřev vody v RD v Roztokách u Prahy (program SFŽP)
 • Odborný posudek solárního systému pro ohřev vody v RD ve Slivenci (program SFŽP)
 • EA a průkaz ENB bytového domu Bryksova, Praha 9 - Černý Most (program PANEL)
 • EA bytového domu Plzeňská, Příbram (program PANEL)
 • EA a EP bytového domu Studentů, Kutná Hora (program PANEL)

Poznámka: Zkratka EA – energetický audit, ENB – energetická náročnost budov.
 

Osobní stránky: www.stuchlikova.cz