Ing. arch. Petr Daniš

V letech 2008 - 2014 vystudoval na Fakultě stavební na ČVUT obor Architektura a stavitelství. Během studia získal také zahraniční zkušenosti při studijní stáži na Universidad de Granada ve Španělsku (2012-2013).

První pracovní zkušenosti získával po ukončení všeobecného gymnázia jako asistent prodeje zahradní techniky (2008). V letech 2012-2014 spolupracoval s firmou RONAL ČR s.r.o. (nyní SanSwiss s.r.o.) jako 3D grafik. V roce 2013 nastoupil na stáž do společnosti PORSENNA o.p.s., kde v létě roku 2014 začal pracovat jako projektový manažer, správce softwaru e-manažer a poradce pro energetický management.