Projekt SCORE                                                         

Projekt SCORE je financovaný z programu HORIZON 2020 a klade si za cíl přispět k rozvoji společného vlastnictví obnovitelných zdrojů a ukázat, že energetická soběstačnost není jen otázkou výše příjmu. Cílové skupiny projektu jsou mj. zranitelné skupiny obyvatelstva, postižené tzv. energetickou chudobou a vyloučené z investování do zdrojů energie.

Místní samosprávy zahrnuté v projektu a následně i další zájemci získají právní a technickou podporu pro modely participace založené na osvědčených postupech. Proveditelnost projektů a jejich základní principy budou ověřeny v rámci třech pilotních projektů v České republice, Itálii a v Polsku.

Řešitelské konsorcium se skládá ze zástupců univerzit, společností a měst z Německa, Polska, České republiky, Itálie a Bulharska.

Trvání projektu: 5/2018 - 4/2021

Více informací a aktuality naleznete na stránkách projektu SCORE.