Projekt je spolufinancován z Evropského regionálního rozvojového fondu
a programu INTERREG CENTRAL EUROPE.

 

Realizace projektu 01.06.2016—31.05.2019

Cíl projektu

Projekt Dynamic Light se zaměřuje na snižování emisí CO2 a zlepšení energetické účinnosti veřejného osvětlení, které způsobuje přibližně 6 % z celkových emisí CO2. Za účelem dosažení energeticky úsporného osvětlení je však potřeba změnit současný stav, neboť veřejný sektor mnohdy postrádá strategický přístup ke konverzi infrastruktury veřejného osvětlení. Dynamické veřejné osvětlení skýtá významný potenciál energetické účinnosti. Současné výzvy v oblasti dynamického veřejného osvětlení jsou spatřovány v chybějícím právním rámci a vyšších pořizovacích nákladech ve srovnání se standardním LED osvětlením. Z tohoto důvodu obce váhají s investicemi do dynamického veřejného osvětlení. Nicméně problematika světelného znečištění a potřebny zlepšení kvality veřejného osvětlení přináší nový prostor pro využití dynamického veřejného osvětlení. To může přispět jednak ke zvýšení energetické účinnosti i lepší kvalitě života v městských oblastech.

Více o projektu a aktuality se můžete dozvědět z pravidelných Newsletterů:

Informační brožura projektu.

Dynamic Light

 • Projekt demonstruje, jakým způsobem může město docílit energeticky úsporného veřejného osvětlení.
 • Projekt mapuje a postihuje celý proces, tj. od samotné myšlenky, analýz, získání dat, jejich zanesení do GIS, strategického rozvoje, finančních modelů, pravidel pro zadávání veřejných zakázek, samotnou realizaci a hodnocení.
 • Vše je podpořeno realizací pilotních investičních projektů dynamického veřejného osvětlení s akcentací na spolupráci mezi koncovými uživateli a urbanisty tak, aby bylo dosaženo vysoké kvality dynamického veřejného osvětlení a jeho přizpůsobení sociálním potřebám.
 • V rámci projektu budou dále řešeny různé situace/modely veřejného osvětlení, typické pro evropská města.
 • Hlavní myšlenkou je, aby technický aspekt veřejného osvětlení byl lépe propojen s aspekty územního plánování, které by mělo být lépe přizpůsobeno technologickým možnostem. Inovativnost dynamického veřejného osvětlení spočívá v optimalizaci návrhu osvětlení veřejných prostorů, při snížení množství světelných bodů a intenzity světla tak, aby se snížilo světelného znečištění a spotřeby energie.
 • V rámci projektu budou vyvinuty parametry pro dynamické osvětlení (jas, barva, rozptyl světla, oslnění), které splňují sociální potřeby (bezpečnost, vizuální identita, atraktivita městských částí, snížení světelného znečištění). Tyto vlastnosti budou testovány na různých typech městské zástavby za účelem další úpravy technologických standardů a předpisů dynamického veřejného osvětlení tak, aby byl lépe využit potenciál dynamického veřejného osvětlení.
 • Projekt položí základy pro více kontrolovatelné a kvalitnější řešení veřejného osvětlení se zvýšenou vizuální výkoností,sníženým negativním vlivem na okolí a zvýšenou bezpečností městského prostředí v celé Evropě.
 • Projekt přispěje k zvýšení kapacity orgánů veřejné správy prostřednictvím transferu znalostí o dynamickém veřejném osvětlení a jeho využití v praxi.
 • Integrace dynamického osvětlení do evropských norem a do pravidel zadávání veřejných zakázek přispěje k ustálení dynamického veřejného osvětlení jako nedílné součástí urbanistického rozvoje měst.
 • Vytvořené projektové výstupy (mezi nimi územní plány měst, finanční pokyny a školení) budou usnadňovat investice do inteligentních a energeticky úsporných řešení veřejného osvětlení v dlouhodobé perspektivě.
 • Integrace dynamické osvětlení do evropských norem a do pravidel zadávání veřejných zakázek přispěje k ustálení dynamického veřejného osvětlení jako nedílné součástí urbanistického rozvoje měst.
 • Výstupy projektu budou sloužit jako přenosné modely pro další města a obce mimo projektové partnerství.

Projektové výstupy

Partneři projektu

 • University of Applied Sciences Wismar, Germany (Lead partner)
 • Business support centre Ltd., Kranj, Slovenia
 • PORSENNA n.g.o., Czech Republic
 • Medimurje energy agency ltd., Croatia Municipality of Cesena, Italy
 • TEA SpA, Italy
 • Bruno Kessler Foundation, Italy
 • Spath MicroElectronicDesign GmbH, Austria
 • City of Graz, Austria
 • Ernst Moritz Arndt University of Greifswald, Germany
 • SWARCO V.S.M. GmbH, Germany
 • German Illumination Engineering Society, Germany
 • Poltegor-Institute, Poland
 • Hanseatic City of Rostock, Germany
 • Town of Čakovec, Croatia

Kontakt

Evgenia Mahler

Vítězslav Malý

Projektový koordinátor

Projektový koordinátor za ČR

University of Applied Sciences Wismar

PORSENNA o.p.s.

Tel: +490 3841 753 7678

Tel: +420 606 072 121

E-mail: evgenia.mahler@hs-wismar.de

E-mail: maly@porsenna.cz

Web: http://www.interreg-central.eu/