Seminář o Dynamickém veřejném osvětlení - Praha

Hlavními tématy semináře byly technické aspekty veřejného osvětlení, uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investic ve veřejném osvětlení, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, standardy veřejného osvětlení a příklady z praxe.

Datum konání:  5. 3. 2019

Místo konání:  Praha, Hotel Olympik, Sokolovská 138, 186 76

 

Prezentace ke stažení:

 • BLOK I Úvod do veřejného osvětlení (Stáhnout)
 • BLOK I Standardy veřejného osvětlení a dynamické řízení veřejného osvětlení (Stáhnout)
 • BLOK I Dynamické veřejné osvětlení a základní světelně-technické parametry (Stáhnout)
 • BLOK I Svítidla, LED vs HPS, rušivé světlo (Část 1)
 • BLOK I Svítidla, LED vs HPS, rušivé světlo (Část 2)
 • BLOK II Koncepční přístup k dynamickému veřejnému osvětlení (Část 1)
 • BLOK II Koncepční přístup k dynamickému veřejnému osvětlení (Část 2)
 • BLOK II Uplatnění GIS při správě veřejného osvětlení (Stáhnout)
 • BLOK III Možnosti financování obnovy veřejného osvětlení (Stáhnout)
 • BLOK III Porovnání investičních a provozních nákladů na modelové soustavě veřejného osvětlení (Stáhnout)
 • BLOK III Má dynamické řízení veřejného osvětlení smysl? Vyplatí se? (Stáhnout)
 • BLOK III Příklady dobré praxe instalace dynamického řízení veřejného osvětlení, Dynamické osvětlení ve městě Sušice (Stáhnout)