Operační program Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK) je určen pro podnikatelské subjekty a navazuje na Operační program Podnikání a Inovace (OPPI) z předchozího programového období.

V rámci naší činnosti se zaměřujeme především na programy podpory Úspory energie (PO 3, SC 3.2) a Nemovitosti (PO 2, SC 2.3), ve kterých je vyžadováno energetické hodnocení budov, případně zavedení energetického managementu.

Příjem žádostí ve výše uvedených programech probíhá od 1. 12. 2015 do 30. 4. 2016 a v rámci programu je možné získat dotaci v rozmezí 0,5  – 250 mil. Kč, přičemž celková výše dotace vychází z bodového hodnocení provedených změn a velikosti podpořeného podniku.

Více informací o podmínkách OPPIK naleznete na oficiálních stránkách programu.

Nabízíme Vám:

  • Poradenství před zahájením projektu, při přípravě i podání žádosti, zejména pak zpracování úvodní analýzy úsporných opatření (vhodné, pokud není připraven realizační projekt),
  • Přípravu registrační žádosti, případně kompletní administrace včetně podání plné žádosti,
  • Zpracování energetických posudků, Průkazů energetické náročnosti budov, studií proveditelnosti jakožto povinných součástí žádosti.
  • Provedení finanční i ekonomické analýzy zamýšleného projektu
  • Zavedení energetického managementu (bodová bonifikace)

Kontaktujte nás na tel.: 241 730 336 , e-mail: ops@porsenna.cz.