Projekt EmpowerClimate

Období realizace: 07/2020 – 06/2022

Partneři: 

 • PORSENNA o.p.s.
 • SEMMO, Sdružení energetických manažerů měst a obcí
 • CITENERGO, Záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť
 • IKEM, Institut für Klimaschutz, Energie und Mobilität

Cíl projektu

Cílem projektu je podpořit zavedení klimatického a energetického managementu v obcích v České republice a na Slovensku, posílení znalostí o environmentálních, sociálních a ekonomických výzvách a příležitostech vyplývajících z opatření v oblasti změny klimatu.

Projekt se zaměřuje na zlepšení správy nemovitostí směrem k udržitelné energetické politice a kvalitnímu klimatickému a energetickému managementu vedoucí ke snížení CO2, zavedení inteligentních systémů, implementaci OZE, snížení spotřeby energie a realizaci opatření ke zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu.

Hlavní aktivity

 • Příprava a realizace vzdělávacího programu pro klimatické a energetické manažery.
 • Zavedení klimatického a energetického managementu v obcích.
 • Založení "Climate and Energy Management Network”.

Vzdělávací program "Klimaticko-energetický management"

Na konci roku 2020 probíhají intenzivní práce na novém školení pro zástupce měst, které je založeno na německých a českých zkušenostech se zaváděním „energetického a klimatického managementu“ ve městech.

Důraz na aktuálnost a praxi

Hlavní myšlenkou školení je předat praktické informace, rady a typy o klimaticko-energetických opatřeních, o plánování a způsobu zavedení klimaticko-energetického managementu. Cílem je energetickým manažerům poskytnout ucelený základ informací, který potřebují znát ve své každodenní praxi.

Součástí školení budou příklady dobré praxe doplněné aktuální legislativou, porovnáním německých, českých a slovenských přístupů a praktickými aspekty využití nových dotací v období 2021 – 2030.

Propojení SECAPu a povinnosti zpracování energetického auditu

Východiskem pro školení je metodika SECAP a německý „klimasutz management“. Školení reaguje na povinnost zpracování energetického auditu pro nadcházející období. Účastník kurzu tak získá dovednost, jak splnit povinnosti a zároveň si připravit zjednodušenou podobu SECAPu na majetku města.

 • Semináře jsou podpořeny zpracovanými vzorovými dokumenty a podklady v podobě „e-booku“.
 • Celková hodinová dotace školení je 65 hodin.
 • Hlavními tématy jsou:
  • Jak jednoduše implementovat klimaticko-energetický management.
  • Veřejné osvětlení, stavební opatření, technologie a obnovitelné zdroje.
  • Adaptační a mitigační opatření.
 • Realizace školení: květen - prosinec 2021.

Na konci školení budou mít všichni účastníci připravené materiály, které:

 • díky současně nabytým znalostem budou schopni převést do funkčního systému klimaticko-energetického managementu, nebo
 • do zjednodušené podoby SECAP, nebo
 • je použít jako kompletní zadání pro zpracování energetického auditu.

Aktuální informace a realizovaném vzdělávacím programu naleznete zde:

 

V případě zájmu nás prosím kontaktujte:

 Ing. Vítězslav Malý (maly@porsenna.cz) nebo ops@porsenna.cz

 Ing. Ph.D. Jaroslav Klusák (klusak@semmo.cz)

 

Zavedení klimaticko-energetického managementu

V rámci projektu bude pilotně implementaván klimatický a energetický management v 6 obcích (3 v Česku, 3 v Slovensku), přičemž se projekt nezaměřuje pouze na proces implementace, ale i na podporu následného provádění managementu a naplňování stanovených cílů. 
Stejně jako u školení, je východiskem pro zavedení klimaticko-energetického managementu metodika SECAP a německý „klimasutz management“. V úvahu je také brána již zmíněná povinnost zpracování energetického auditu pro nadcházející období.

Jednou z forem podpory zprostředkované projektem při zavádění klimaticko-energetického managementu je možnost využít německé klimasutz manažery, kteří jsou připraveni města navštívit a předat své zkušenosti.

Climate and Energy Management Network

V rámci projektu bude také založena "Climate and Energy Management Network” (spojující města a zájmová sdružení, profesní organizace z Česka, Slovenka, Německa) pro další výměnu znalostí, pod jejíž záštitou bude uspořádána také exkurze pro účastníky z Česka a Slovenska do německých municipalit.

V případě  Vašeho zájmu je tak možné absolvovat čtyřdenní exkurzi do Německa, která proběhne na podzim příštího roku.

 

Projekt je podpořen z European Climate Initiative (EUKI). Odkaz na EUKI stránky: www.euki.de

''This project is part of the European Climate Initiative (EUKI). EUKI is a project financing instrument by the German Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety (BMU). The EUKI competition for project ideas is implemented by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. It is the overarching goal of the EUKI to foster climate cooperation within the European Union (EU) in order to mitigate greenhouse gas emissions.'