SEMINÁŘE O CHYTRÉM VEŘEJNÉM OSVĚTLENÍ

V letošním roce jsme realizovali semináře o chytrém veřejném osvětlení podpořené dotací z Ministerstva životního prostředí. Hlavní témata seminářů byly technické aspekty veřejného osvětlení, význam analýzy a pasportizace, financování investice, strategické plánování, chytré veřejné osvětlení, příklady z praxe a informace o aktuální výzvě programu EFEKT 2018.

 

14. listopadu 2017

23. listopadu 2017

7. prosince 2017

Datum a čas konání

od 8:30 do 12:00 hodin od 13:00 do 16:30 hodin od 8:30 do 12:00 hodin

Místo konání

Magistrát města Ostravy Litoměřice, konferenční centrum Gotický Hrad Nadace ABF, Václavské náměstí, Praha

Program a prezentace ke stažení

Téma

Přednášející

Úvod do chytrého veřejného osvětlení

Ing. Miroslav Šafařík Ph.D.

Koncepční přístup k VO – analýza stavu a generel VO, plánování ve vztahu k budoucímu vývoji ve VO, příklady

Ing. Petr Žák

Vyhodnocování spotřeby energie ve veřejném osvětlení

Ing. Miroslav Šafařík Ph.D.

Legislativa, technické řešení chytrého veřejného osvětlení; světelné znečištění

Ing. Theodor Terrich

Financování veřejného osvětlení a příprava veřejných zakázek

Ing. Milan Plíhal

Příklady dobré praxe chytrého veřejného osvětlení

Ing. Vítězslav Malý

Přírůčka o Chytrém veřejném osvětlení

Příručka se zaměřuje zejména na přístup k návrhu obnovy a výstavby soustav veřejného osvětlení bez rozdílu její velikosti. Východiskem je úvaha, že „chytrá“ musí být zejména celková koncepce VO na území celého města či obce a rozhodujícím parametrem jsou celkové náklady, zejména pak celková provozní náročnost. Při vyhodnocení vedlejších efektů a možností využití soustavy veřejného osvětlení. 

Přírůčka ke stažení zde.

„Semináře a přírůčka byly realizovány s podporou Ministerstva životního prostředí. Semináře a přírůčka nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.“